Tožilka Mednarodnega kazenska sodišče Fatou Bensouda je v napovedala odprtje predhodnih postopkov zaradi ”vojne proti drogam”, ki jo začela filipinska vlada in domnevnih zločinov, ki jih je storila Venezuela v zvezi z demonstracijami in tamkajšnjimi političnimi nemiri.

Tožilka sodišča je dejala, da se je za ta korak v obeh situacijah odločila po skrbnem, neodvisnem in nepristranskem pregledu številnih sporočil in poročil o domnevnih kaznivih dejanjih, ki bi lahko sodila v pristojnost sodišča.

Za Filipine se domneva, da je od prvega julija 2016 življenje izgubilo več tisoč ljudi zaradi domnevne vpletenosti v nezakonito uporabo drog ali trgovanja z njimi. Medtem ko so nekateri uboji domnevno nastali v okviru spopadov med skupinami ali znotraj njih, se domneva, da so številni incidenti vključevali izvensodne usmrtitve med policijskimi operacijami v okviru boja proti drogam.

V primeru Venezuele bo sodišče analiziralo domnevna kazniva dejanja, storjena vsaj od aprila 2017 naprej, ko so državne varnostne sile pogosto uporabile prekomerno silo, da bi ustavile demonstracije, v okviru česar so aretirale in pridržale na tisoče opozicijskih članov, ki so bili v priporu deležni zlorab in drugih oblik slabega ravnanja. Poročila sicer tudi potrjujejo, da so se nekateri protestniki zatekli k nasilju, ubojem in poškodovanju varnostnih sil.

Medtem ko so v skladu z ustanovitvenim dokumentom sodišča, Rimskim statutom, katerega stranki sta tudi Filipini in Venezuela, za sodne postopke v primeru mednarodnih kaznivih dejanj primarno odgovorni nacionalni organi, je tožilka Bensouda poudarila, da je namen predhodnega preizkusa preučevanje informacij, da se ugotovi, ali obstaja razumna podlaga za nadaljevanje preiskave v skladu z Rimskim statutom.

Tožilka je pojasnila, da mora v skladu s prvim odstavkom 53. člena Rimskega statuta pri odločanju upoštevati vprašanja o pristojnosti, dopustnosti in interesu pravičnosti. V skladu z zahtevami Rimskega statuta bo pisarna tožilke sodelovala z ustreznimi nacionalnimi organi.

Na podlagi zbranih dejstev bo tožilka, če bodo zbrani ustrezni podatki, vzpostavili zadostno dejansko in pravno podlago za začetek preiskave v obeh situacijah.

Bensouda je izpostavila, da njena pisarna opravlja prej navedeno delo s popolno neodvisnostjo in nepristranskostjo v skladu s svojim mandatom in pravno veljavnimi instrumenti sodišča.

Vir: ZN