Evropska unija je v zadnjih šestih letih najbolj napredovala pri splošnem doseganju 16. cilja trajnostnega razvoja »mir, pravičnost in močne institucije«, je pokazalo statistično poročilo o spremljanju napredka pri ciljih trajnostnega razvoja v Evropski uniji (EU), ki ga je maja letos izdal Statistični urad EU Eurostat.

EU je tako kot v prejšnjih letih najbolj napredovala pri spodbujanju miru in osebne varnosti na svojem ozemlju ter izboljšanju dostopa do pravnega varstva in zaupanja v institucije.

Delež prebivalstva EU, ki poroča o kaznivih dejanjih, nasilju in vandalizmu v svoji soseski, se je s 13,2 % leta 2015 zmanjšal na 10,9 % leta 2020. Poleg tega se je delež prebivalstva EU, ki meni, da je pravosodni sistem v njihovi državi dovolj neodvisen, med letoma 2016 in 2021 povečal za 4 odstotne točke (s 50 % na 54 %).

Na splošno je EU na podlagi kazalnikov, izbranih za spremljanje ciljev trajnostnega razvoja v EU, v zadnjih petih letih napredovala pri doseganju večine ciljev. Napredek pri nekaterih ciljih je bil hitrejši kot pri drugih.

Vir: SLOGA