19. septembra 2016 bo v sklopu Generalne skupščine Združenih narodov (ZN) zaključno dejanje procesa na temo množičnih selitev beguncev in migrantov na globalni ravni. V začetku avgusta 2016 so države članice ZN zaključile pogajanja o vsebini pričakovanega rezultata tega srečanja. Končni osnutek politične deklaracije o množičnih selitvah beguncev in migrantov se sklicuje na temeljno zahtevo Agende 2030 za trajnostni razvoj, po kateri “nikogar ne smemo pustiti zadaj”.

Države članice so oblikovale niz zavez in soglašale s predlogom za oblikovanje celovitega odzivnega okvira za begunce v obliki “globalnega dogovora o beguncih” ter zagonu procesa “za globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah”. Deklaracija izpostavlja odločenost držav, da naslovijo ključne razloge za množične selitve. Cilj je zagotoviti trajne rešitve za cel spekter rešitev – od sprejemanja beguncev, podpornega okolja, zagotavljanja nujne oskrbe ter podpore državam gostiteljicam, do prostovoljnega vračanja in preseljevanja. Oblikovanje obeh dogovorov naj bi bilo zaključeno leta 2018 na medvladni konferenci.

Vsebina deklaracije je pomembna tudi v procesu oblikovanja naše, nacionalne politike mednarodnega razvojnega sodelovanja in celovitega odzivanja na  povsem nove dimenzije migracij oziroma množičnih selitev ljudi. To je še posebej pomembno v trenutku, ko v Evropi opažamo poskuse krčenja sredstev za razvojno sodelovanje.

Za oblikovanje odzivov na pričakovane odločitve v prihodnosti vam je na voljo gradivo “Migracije in razvoj“, ki ga je pripravila SLOGA v okviru evropske platforme CONCORD, in še gradivo “Deset mitov o migracijah in razvoju“.

Končni osnutek deklaracije si lahko preberete v celoti na spletni strani procesa.

Celotnemu procesu lahko sledite na https://refugeesmigrants.un.org/.

Vir: SLOGA