Letošnja tema svetovnega dne zdravja je podpora medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam pri njihovem delu. Ob spopadanju z epidemijo novega koronavirusa pa je v ospredju predvsem izražanje hvaležnosti za njihovo požrtvovalno delo.

Podpora medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam po vsem svetu

Svetovna zdravstvena organizacija je leto 2020 razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic. Zakaj? V počastitev 200-letnice rojstva Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege, in zaradi ključne vloge medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic pri varovanju in ohranjanju zdravja. Florence Nightingale, rojena 12. maja 1820 v Firencah, je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. 

Letošnja kampanja naj bi bila sicer osredinjena na krepitev zdravstvene nege in babištva, zaradi aktualnih dogodkov po vsem svetu v zvezi s koronavirusom pa je v ospredju predvsem izražanje podpore in hvaležnosti medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam za skrb in njihovo požrtvovalno delo.

SURS želi skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ki je prav tako pooblaščeni izvajalec dejavnosti državne statistike, ob tej priložnosti opozoriti na uradne statistične podatke s tega področja in jih ponuditi v razmislek.

V zdravstvu v Sloveniji zaposlenih v 2018 več kot 21.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so bile na koncu leta 2018 v zdravstvu v Sloveniji zaposlene 7.104 medicinske sestre (od tega 57,4 % v bolnišnicah), 245 diplomiranih babic ter 13.927 zdravstvenih tehnikov.

Po številu medicinskih sester na 100.000 prebivalcev prva osrednjeslovenska statistična regija

Na ravni statističnih regij je bilo po podatkih, ki se nanašajo na konec leta 2018, število medicinskih sester, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev najvišje v osrednjeslovenski statistični regiji, najnižje pa v primorsko-notranjski regiji. Število zdravstvenih tehnikov, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev pa je bilo najvišje v pomurski regiji, sledila je osrednjeslovenska regija; najnižje je bilo v primorsko-notranjski regiji.

Slovenija se po številu medicinskih sester, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev, med 17 v primerjavo zajetimi članicami uvršča šele na 14. mesto

Po številu zaposlenih v vseh treh obravnavanih poklicih skupaj, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev se je Slovenija v 2017 med 17 članicami EU, za katere je na voljo ta podatek, uvrstila v prvo tretjino, pri čemer pa je treba upoštevati, da so v to število zajete tako diplomirane in višje medicinske sestre kot tudi zdravstveni tehniki, ki imajo srednješolsko strokovno izobrazbo. Če pa se v tej primerjavi omejimo samo na število medicinskih sester, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev, se Slovenija med omenjenimi 17 članicami EU  uvršča na 14. mesto, tj. v zadnjo tretjino v primerjavo zajetih članic. Kar pomeni, da Slovenija po tem kazalniku, čeprav se število medicinskih sester, zaposlenih v zdravstvu, v zadnjih letih v Sloveniji povečuje, zaostaja kar za trinajstimi od sedemnajstih v našo primerjavo zajetih držav članic.

Zdravje – v vseh obdobjih življenja naše največje bogastvo

Podatki kažejo, da zdravstveno stanje oseb pomembno vpliva na stopnjo njihovega splošnega zadovoljstva z življenjem. Tisti prebivalci Slovenije, ki so v 2018 menili, da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro, so zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno oceno 8,3 (na lestvici od 0 do 10). Povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem vseh prebivalcev je znašala 7,3.

Zdravje spada med tiste dejavnike, od katerih je v največji meri odvisno naše zadovoljstvo z življenjem. Tega se v dneh, ko nas ogroža novi koronavirus, še posebno zavedamo. Po podatkih za leto 2018 ocenjuje svoje splošno zdravstveno stanje kot zelo dobro ali dobro povprečno sedem prebivalcev EU-28 od desetih (starih 16 ali več let). Delež takih prebivalcev je po omenjenih podatkih najvišji na Irskem (84,2 %), najnižji pa v Litvi (44 %) in Latviji (46,9 %). V Sloveniji jih je 65,4 %.

Vir: SURS