Svetovni dan divjih živali, ki ga obeležujemo 3. marca, opozarja na uničujoč vpliv človekovih dejavnosti na divje živali, saj onesnaževanje, podnebne spremembe, izguba habitatov in izkoriščanje povzročajo izumrtje številnih vrst.

Digitalne tehnologije, kot sta satelitsko sledenje in analiza podatkov, dajejo upanje za prizadevanja za ohranjanje narave. Vendar so le del rešitve. Za reševanje divjih živali in gradnjo trajnostne prihodnosti so potrebna celovita prizadevanja vlad, podjetij in posameznikov. Predlagane pobude vključujejo razvoj novih meril, ki presegajo BDP, za merjenje vpliva na okolje, nujne ukrepe za zmanjšanje emisij, prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje onesnaževanja in varstvo biotske raznovrstnosti.

Naložbe razvitih držav v države v razvoju so ključnega pomena, skupaj z nacionalnimi načrti, usklajenimi z globalnimi cilji glede temperature in okviri biotske raznovrstnosti.

Varstvo narave je bistvenega pomena, saj smo od nje odvisni, odvisna pa je tudi od naših dejanj.

Vir: UNIS Vienna