Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo ponovno posredovalo Zakon o medijih. Po opravljeni javni razpravi predlog novega zakona jasneje določa javni interes na področju medijev, merila za pridobivanje državne pomoči medijem, ni več predvidenega nacionalnega sveta za medije.

Komentarje in predloge lahko podate do 27. maja 2024 prek portala e-demokracija.

Vir: CNVOS