V času nenehnih sprememb, političnih in ekonomskih pretresov, globalne povezanosti in v želji po utrjevanju lastne identitete, je aktualna vlada odprla vprašanje prihodnosti Slovenije. V zadnjem letu in pol so potekale številne delavnice, pogovori in razprave o tem, v kakšni državi želimo živeti. Organiziranih je bilo 27 dogodkov, kjer se je z več kot 600 posamezniki in posameznicami iz različnih krajev Slovenije, različnih strokovnih profilov ter področij dela – soustvarjali dolgoročno Vizijo Slovenije. Na javni predstavitvi, ki je potekala 9. februarja, so se razpravi pridružili nekateri izmed teh –  Ksenija Špiler Božič, Darja Matjašec, Gregor Deleja, Matej Feguš in Aleksander Doplihar, ki so razmišljali o vsebini Vizije. Ta se zrcali v petih, med seboj povezanih področjih – kakovosti življenja, zaupanju, znanju in veščinah, identiteti in inovativnosti.

»Slovenke in Slovenci smo že večkrat dokazali, da takrat, ko vemo kam želimo in si pri tem postavimo cilje, te tudi dosežemo. To se je v naši zgodovini potrdilo že večkrat – ob osamosvojitvi, vstopu v Evropsko unijo, v NATO, ko smo prevzemali evro,« je poudarila ministrica Alenka Smerkolj. Kot je dejala, je Vizija nastala med ljudmi in je plod njihovih razmišljanj. »S svojo ekipo sem si ves čas nastajanja vizije prizadevala, da bi vanjo vključili vse, ki živimo v Sloveniji, pa seveda tudi Slovenke in Slovence, ki živijo izven meja naše države,« je dejala in poudarila, da Vizija ni politični dokument. »Tudi zato ga ne pospremljam na pot z velikimi gesli in obljubami, ampak z iskreno željo, da bi še naprej naletel na tako pozorne spremljevalce, sooblikovalce in uresničevalce v vseh delih naše družbe kot pri svojem nastajanju.« Zahvalila se je vsem, ki so sodelovali v tem procesu in z besedami enega največjih slovenskih impresionistov, Ivana Groharja, »Bodočnost mora biti lepša«, izrazila iskreno  željo, da vizija tudi dejansko najde pot v življenje. Kot je še dejala, si želi, da bi se vsi zavedali, da smo lahko le skupaj močnejši ter vsak izmed nas nosi odgovornost za uresničitev vizije in naše skupno, boljše življenje. Ali kot smo si zapisali v Viziji Slovenije:

»V sozvočju z okoljem in s časom smo našli ravnovesje kakovostnega življenja. S pomočjo učenja se uspešno soočamo z največjimi izzivi. Smo inovativni, ideje spreminjamo v dejanja. Z zaupanjem ustvarjamo dobre odnose ter gradimo solidarno in strpno družbo. Slovenijo samozavestno odpiramo partnerjem, pripravljenim na sodelovanje. Ponosni bogatimo globalno mrežo s svojo kulturno edinstvenostjo.«

»Naša odgovornost je pripraviti strategijo razvoja Slovenije, ki bo sledila Viziji,« je še poudarila ministrica Smerkolj. Povedala je, da bo vlada tudi v ta proces vključevala vse ključne skupine prebivalstva, tudi najranljivejše. »Že v dosedanjem procesu smo želeli, da se ne pogovarjamo zgolj o tem, kaj vse nam gre narobe in česa se ne da, ampak smo se osredotočali na prihodnost in iskali odgovore na vprašanje, kako doseči zastavljene cilje.  Vsekakor je pomembno, da se zavedamo stisk in problemov danes, vendar se moramo tudi odkrito pogovoriti, kako lahko s skupnimi močni le-te odpravljamo v prihodnosti. V državi vlada veliko nezaupanje, izrazit negativizem, zato menim, da lahko takšni dokumenti, kot je Vizija, pomagajo, da se vsi skupaj premaknemo naprej.«

Vizija Slovenije se nahaja tukaj.

Publikacijo o nastajanju Vizije Slovenije najdete tukaj.

Vir: SVRK