Domači viri energije so zadostovali za 52 % vseh potreb, pri čemer je bila oskrba z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom v celoti zagotovljena iz uvoza.

Skupna količina domačih virov energije v 2015 v Sloveniji je bila 3,3 mio. tone (=140 PJ), kar je za 10 % manj kot v letu 2014. Zmanjšala se je predvsem količina hidroenergije (za 38 %), saj je bilo leto 2015 v primerjavi s predhodnim letom precej bolj suho. Zmanjšali sta se tudi količini jedrske energije (za 11 %) in premoga (za 2 %). Količina obnovljivih virov se je povečala za 6 %.

Z domačimi viri energije je Slovenija v letu 2015 zadovoljila 52 % potreb po energiji. Preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza. Oskrba z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.

V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2015 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 34 %, delež jedrske energije je znašal 23 %, delež energije iz obnovljivih virov 17 %, delež premoga 16 % in delež zemeljskega plina 10 %.

Vir: Moj prihranek