Ena od ključnih prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju človekovih pravic je opolnomočenje otrok, predvsem s poučevanjem o njihovih pravicah in zagotavljanjem dostopa do pravosodnih organov. Na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) že od leta 2005 teče projekt izobraževanja o pravicah otrok “Naše pravice”, ki se je doslej izvajal v 25 državah in 22 jezikih za približno 185.000 otrok. Interes za sodelovanje v projektu je izrazila tudi partnerska organizacija “Bachpan Bachao Andolan” (v prevodu: Rešite otroke) ustanovitelja Kailasha Satyarthija, sicer Nobelovega nagrajenca za mir v letu 2014. Kot rezultat je z dvema indijskima šolama v mreži Delhi Public Schools že dogovorjeno, da začnejo s pilotskim izvajanjem projekta.

MZZ in slovensko Veleposlaništvo v Indiji sta prizadevanja Satyarthija in drugih za promocijo človekovih pravic v Indiji podprla z natisom učnih gradiv ter pripravo seminarjev za indijske ravnatelje in učitelje. Priprave so potekale julija letos, ko so bili opravljeni seminarji za 30 slušateljev, vodila pa jih je avtorica projekta mag. Blanka Jamnišek. Pilotni projekt za približno 1.000 otrok v starosti od 10 do 12 let se tako že izvaja v indijskih šolah. Po koncu omenjenega pilotnega projekta bo opravljena evalvacija, na podlagi katere bo odločeno, kako s projektom v Indiji nadaljevati.

Slovenija je od leta 2005 s projektom in učnimi gradivi ”Naše pravice” dejavno omogočila izobraževanje o otrokovih pravicah več kot 185.000 otrokom v številnih državah v Evropi, Aziji, na Bližnjem Vzhodu, Latinski Ameriki in v Afriki.

Izobraževanje o temeljnih človekovih pravicah spodbuja razumevanje o raznolikosti družb, pa tudi o njihovih verskih, etničnih, kulturnih vidikih in o narodnih manjšinah, pri čemer je potrebno spodbujati medkulturno in medversko spoštovanje. Učenje o človekovih pravicah in medsebojno spoštovanje prispevata k oblikovanju družb, v katerih so strpnost, spoštovanje in nediskriminacija vrednote. S skupnim in proaktivnim delovanjem držav, nevladnih organizacij in mednarodnih organizacij pri izobraževanju za človekove pravic je mogoče nadgraditi spodbujanje splošnih vrednot ter s tem spoštovanje človekovih pravic.

Začetek izvajanja projekta “Naše pravice” je vsebinsko in časovno sovpadal s pričetkom izvajanja Svetovnega programa o izobraževanju za človekove pravice, ki ga je 10. decembra 2004 sprejela Generalna skupščina OZN in katerega namen je uveljavljanje skupnega razumevanja temeljnih načel in metodologij izobraževanja za človekove pravice ter vzpostavljanje okvira za dejavnosti ter krepitev partnerstva in sodelovanja od mednarodne do lokalne ravni.

Vir: MZZ