Slovenska karitas izvaja projekt »Celostna oskrba sirskih begunk, žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu«, ki poteka v partnerskem sodelovanju Slovenske karitas s Caritas Libanon.

Že 8 let razmere v Siriji močno vplivajo na humanitarno ter družbeno-ekonomsko stanje v Libanonu. Po podatkih UNHCR iz leta 2019 je na območju celotnega v Libanona 947.063 sirskih beguncev, od tega 52,3% žensk. Pri skrbi za varnost begunk, ostajata diskriminacija in nasilje na podlagi spola med največjimi izzivi. Ogroženo je njihovo zdravje, varnost, psihosocialno in ekonomsko stanje. Cilj projekta je nuditi 80 sirskim begunkam (ženskam in mladim dekletom, žrtvam nasilja na podlagi spola) celostno oskrbo, zaščito in izboljšanje njihovega položaja v dveh zavetiščih Caritas Libanon. Ženskam in dekletom bo zagotovljena varnost, poskrbljeno bo za ustrezno namestitev, oskrbo s prehrano, higienskimi pripomočki in obleko ter z zdravstveno oskrbo. Na voljo jim bodo tudi psihosocialne in pravne storitve ter usposabljanja za pridobitev potrebnih znanj in spretnosti (kuhanje, šivanje, računalništvo), ki jim bodo znatno olajšala preživetje po odhodu iz zavetišča.

Zaradi pandemije COVID-19 bo dodatno poskrbljeno za zaščitna sredstva, tako za zaposlene kot za begunke, redno bodo razkuženi prostori zavetišč, zgrajene in opremljene bodo štiri sobe za izolacijo. Skupna vrednost projekta je 213.509 EUR, MZZ prispeva 200.000 EUR, ostalo Karitas.

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1