Posebni poročevalec Združenih narodov (ZN) za človekove pravice in okolje David R. Boyd bo od 29. septembra do 6. oktobra 2022 na uradnem obisku v Sloveniji.


Obisk bo potekal po nedavnem priznanju človekove pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja v Generalni skupščini ZN in Svetu ZN za človekove pravice pred slabim letom. Slovenija ima to pravico zapisano v ustavi že od leta 1974 (še iz časa SFRJ).

“Moj obisk bo priložnost, da ocenim, kako se ta pravica udejanja na nacionalni ravni, in sicer v državi, ki velja za prvaka na področju varstva okolja,” je dejal gospod Boyd.

“Proučil bom okoljska vprašanja, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje, biotska raznovrstnost in načrtovanje trajnostnega razvoja; vse s ciljem prepoznati dobre prakse in izzive, ki so povezani z obveznostmi Slovenije na področju varovanja človekovih pravic.”
Med obiskom se bo gospod Boyd srečal z vladnimi uradniki, predstavniki civilne družbe in okoljskimi aktivisti. Uvodna opažanja obiska bo predstavil na novinarski konferenci, ki bo 6. oktobra ob 11. uri po lokalnem času, in sicer v TehnoLev kongresnem centru, ki se nahaja v hotelu Exe Lev na Vošnjakovi ulici 1 v Ljubljani.
Dostop do novinarske konference je namenjen le novinarjem.

Posebni poročevalec bo marca 2023 Svetu ZN za človekove pravice predstavil obsežno poročilo o svojem obisku