Slovenija je v letu 2023 namenila 0,24 odstotka bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč, nadaljuje postopno povečevanje zadnjih pet let. Leta 2022 je bil odstotek 0,29, zaradi izjemnih razlogov. Preliminarni podatki OECD za leto 2023 kažejo zmanjšanje uradne razvojne pomoči držav članic EU za 8,0 odstotkov, predvsem zaradi nižjih izdatkov za oskrbo beguncev iz Ukrajine.

Humanitarna pomoč Slovenije je skoraj podvojila sredstva v letu 2023, zlasti za Ukrajino, pa tudi za druge krizne razmere v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Večstranska razvojna pomoč se je povečala za skoraj 14 odstotkov, predvsem zaradi prispevka v proračun EU. Dvostransko razvojno sodelovanje je bilo usmerjeno predvsem v Zahodni Balkan, Evropsko soseščino in Podsaharsko Afriko.

21 držav članic EU – med njimi Slovenija – je v letu 2023 namenilo 79,05 milijard evrov za uradno razvojno pomoč, kar je 8,0 odstotkov manj kot v letu 2022. Skupni delež EU pri uradni globalni razvojni pomoči je bil 41 odstotkov. Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2030 namenila 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka za razvojno pomoč. Končni podatki OECD bodo znani konec leta 2024.

Vir: Republika Slovenija