V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE je bila izdana knjižica »ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki«, v kateri so objavljeni intervjuji s slovenskimi strokovnjakinjami in strokovnjaki z različnih naravoslovnih, tehniških ter družboslovnih področij, ki zadevajo širše področje energije in energetike. V intervjuju je podpredsednik Društva za ZN mag. Danijel Crnčec energetiko predstavil s stališča mednarodnih odnosov.

V gradivu so zajeta področja fizike, geologije, biologije, podnebnih sprememb, virov energije in evolucije energetskih sistemov, elektroenergetskega in plinovodnega sistema, energetske učinkovitosti, ekonomije, mednarodnih odnosov, prostorskega načrtovanja in mobilnosti. Knjižica tako nakazuje, da so vprašanja in izzivi, povezani z energetsko prihodnostjo, tesno povezani s številnimi drugimi področji, tudi kar zadeva oblikovanje politik.

V intervjujih sodelujejo slovenske strokovnjakinje in strokovnjaki:

– prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru),

– dr. Miloš Bavec (Geološki zavod Slovenije),

– mag. Tanja Cegnar (Agencija RS za okolje),

– prof. dr. Alenka Gaberščik (Univerza v Ljubljani),

– prof. dr. Iztok Tiselj (Institut »Jožef Stefan«),

– doc. dr. Tomaž Žagar (ARAO j.g.z.),

– mag. Darko Kramar (ELES d.o.o.),

– dr. Franc Žlahtič (Plinovodi d.o.o.),

– Bojan Ivanc, CFA, CAIA (Gospodarska zbornica Slovenije),

– mag. Danijel Crnčec (Univerza v Ljubljani in Društvo za ZN za Slovenijo),

– mag. Stane Merše (Institut »Jožef Stefan«),

– Sergeja Praper Gulič (Urbanistični inštitut RS),

– Željko Purgar (Sekcija trajnostna mobilnost CER) in

– Mojca Suvorov (Statistični urad RS), ki je za knjižico pripravila aktualne statistične podatke o virih in rabi energije v Sloveniji.

Intervjuje je zapisala in v knjižico uredila Mojca Drevenšek (Consensus in EN-LITE).

Knjižica intervjujev je bila distribuirana poslancem Državnega zbora RS in Državnega sveta RS, širšemu krogu odločevalcev, strokovne javnosti, nevladnih organizacij, medijev, učiteljem ter profesorjem na osnovnih in srednjih šolah ter univerzitetnim in splošnim knjižnicam.

Celotna knjižica intervjujev je prosto dostopna tukaj.