V sklopu projekta #MigratED je Platforma SLOGA pripravila pregled politik in dobrih praks na področju globalnega učenja ter vključevanja migrantskih otrok v izobraževanje. Pregleda orišeta zakonodajni okvir in politike, navajata tudi primere dobrih praks in priporočila za krepitev globalnega učenja ter vključujočega izobraževanja ter vključevanja priseljenskih otrok v slovenski izobraževalni sistem. Globalno učenje je namreč pomembno orodje za krepitev raznolikosti in večkulturnosti, tako v izobraževalnem sistemu kot v družbi.

Migracije, človekove pravice in medkulturni dialog so teme, ki jih je treba v šolah vse bolj naslavljati, tudi z uporabo multimedijskih orodij, da bi oblikovali poglobljen diskurz in spodbujali družbo brez strahu, v kateri se udejanjata enakost ter socialna vključenost, kar je še posebej pomembno na izobraževalnem polju. V okviru projekta #MigratED so bile pripravljene smernice za izobraževalke in izobraževalce o globalnem učenju ter multimedijskih orodjih. Smernice orišejo pomen globalnega učenja, preprečevanje sovražnega govora, spodbujanje kritičnega razmišljanja med mladimi in njihove aktivne participacije, analizirajo povezanost med človekovimi pravicami, cilji trajnostnega razvoja ter migracijami, naslovijo tudi uporabo novih tehnologij za globalno učenje. Nabor dobrih praks zajema tudi aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij: projekt »Skozi oči begunca« in Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja Društva Humanitas, projekt »Pobeg in beg« Foruma za enakopraven razvoj, Zgodbe otrok sveta Zavoda Časoris, delavnice Amnesty International Slovenija o človekovih pravicah z uporabo VR očal ter priročnik za izobraževalce o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Platforme SLOGA.

Platforma SLOGA je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorjev in ne uradnih stališč financerjev.