Predstavniki nevladnih organizacij in stroke so na 10. Dnevu vključujoče informacijske družbe z naslovom »Poti in stranpoti v pravično in dobro digitalno prihodnost«, ki je potekal ob mednarodnemu dnevu telekomunikacij in informacijske družbe, opozorili na primanjkljaj demokratičnega in dobrega vladovanja javne politike na področju digitalne preobrazbe Slovenije.

Pozvali so k vzpostaviti stalne in dialoške komunikacije med javno oblastjo in deležniki digitalne preobrazbe ter izvajanju sprejete zakonodaje in ukrepov, katerih cilj je krepitev in razvoj nevladnega sektorja na področju informacijske družbe.

Na dogodku so bili predstavljeni strokovni in večdeležniški premisleki o politikah in ukrepih digitalne preobrazbe Slovenije z vidika vladovanja (governance), razmerij med državo in civilno družbo ter zagovorniške vloge vsebinskih mrež nevladnih organizacij. Še posebej v luči dejstva, da napovedani Strateški svet za digitalno preobrazbo še vedno ne deluje. Na nacionalni ravni pa niso vzpostavljene ustrezne platforme, ki bi omogočale partnersko komunikacijo in koordinacijo med različnimi sektorskimi pogledi na digitalno preobrazbo družbe.

Dogodek je hkrati obeležil 10. obletnico delovanja Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), ki je ob tej priložnosti podelila priznanja za dosežke na področju vključujoče informacijske družbe in Digitalni kaktus Ministrstvu za digitalno preobrazbo za slabo upravljanje javne politike na področju digitalne vključenosti.

Priznanja za dosežke na področju vključujoče informacijske družbe so prejeli: Projektni konzorcij »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov«, Humanitarna akcija »Namizni računalniki za prizadete v poplavah« in Medprogramje za uporabo elektronske osebne izkaznice na operacijskem sistemu Linux.

Vsebinsko poročilo dogodka s povzetki nagovorov, predavanj, pogovorov, razprav in utemeljitvijo podeljenih priznanj in digitalnega kaktusa se nahaja na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2024/06/Porocilo-Pravicna-in-dobra-digitalno-prihodnost-10-let-NVO-VID.pdf.

Celoten video posnetek dogodka je dostopen na povezavi https://youtu.be/uYsLaNDFi4w?feature=shared.

Vir: Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo