Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) sporoča, da je državni sekretar Iztok Mirošič danes nastopil na okrogli mizi z naslovom “Sredozemska dimenzija OVSE – Mladi in varnost”, ki je potekala v okviru Blejskega strateškega foruma za mlade (Young BSF). Na okrogli mizi, ki je potekala v luči italijanskega predsedovanja OVSE, je državni sekretar Mirošič poudaril, da morajo mladi prevzeti odločilnejšo vlogo pri reševanju medsebojno povezanih političnih, gospodarskih in družbenih izzivov, s katerimi se sooča Južno Sredozemlje.

Državni sekretar Mirošič je v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da si OVSE vse od svoje ustanovitve prizadeva za krepitev vloge in vključevanja mladih v reševanje vprašanj miru in varnosti. Mladi so lahko glavni spodbujevalec pozitivnih družbenih sprememb, prav zato je nujno potrebno poskrbeti za njihovo izobraževanje in delo ter jih aktivno vključiti v politične procese. Državni sekretar Mirošič je omenil pozitivni primer Evrosredozemske univerze (EMUNI) s sedežem v Piranu in članstvo v Uniji za Sredozemlje. Izrazil je zadovoljstvo, da je slednja v svoj delovni načrt za leto 2017 prevzela slovensko pobudo Pozitivne agende za mlade v Sredozemlju, ki jo je Slovenija razvila na Zahodnem Balkanu. Kot eno slovenskih vodilnih prioritet je izpostavil opolnomočenje mladih ter ob tem izrazil prepričanje, da morajo mladi ostati v središču pozornosti delovanja mednarodne skupnosti.

Kar zadeva migracije, je državni sekretar Mirošič kot primer dobre prakse izpostavil učni list “Otroci begunci”, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve. Na njegovi podlagi je imelo okrog 40.000 slovenskih šolarjev možnost razmišljati in razpravljati o univerzalnih pravicah otrok beguncev ter o tem, s kakšnimi izzivi se morajo spopadati. Glede migracijskih trendov je tudi opozoril na problem izseljevanja mladih iz nekaterih evropskih držav.

Državni sekretar Mirošič je nazadnje izpostavil, da je varnost neločljivo povezana s še enim področjem, ki mu Slovenija pripisuje velik pomen, in sicer enakost med spoloma. Izrazil je zadovoljstvo, da tudi letos pod italijanskim predsedovanjem slednja ostaja visoko na agendi OVSE. Ženske so namreč, skupaj z otroki, posebej ogrožene pri trgovini z ljudmi, po drugi strani pa lahko imajo veliko moč pri procesu premagovanja radikalizacije in reintegracije. Nenazadnje so izjemno dobre v mediaciji, kar je potrdila tudi mreža ženskih mediatork (Women Mediators Network), ki jo je lani ustanovila Italija in ki jo je promovirala tudi Slovenija.

Državni sekretar Mirošič je nagovor zaključil z mislijo, da je opolnomočenje mladih ključenega pomena v boju proti radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu, kakor tudi pri naslavljanju ključnih vzrokov migracijskih vprašanj. Prav zaradi tega mora nudenje pozitivnih alternativ in priložnosti za mlade na obeh bregovih Sredozemskega morja ostati v središču prizadevanj OVSE in njenih sredozemskih partneric za sodelovanje.

Vir: MZZ