V publikaciji Mladi o pravici do čiste vode so zbrana nagrajena fotografska in literarna dela mladinskega natečaja 2021 ob dnevu človekovih pravic na temo dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve.

Natečaj je mladim ponudil priložnost, da svoje vtise in razmišljanja izrazijo z besedami ali fotografijami.

Mladi imajo pomembno vlogo pri udejanjanju človekovih pravic in ciljev trajnostnega razvoja, zato je Društvo za ZN v sodelovanju s Platformo SLOGA izbralo dostop do čiste vode ter sanitarne ureditve kot temo natečaja 2021. Voda v zunanjem delovanju Evropske unije je bila tudi ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Natečaj sta soorganizirala Platforma SLOGA in Društvo za Združene narode za Slovenijo v okviru projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022.

Mladi o pravici do čiste vode SLOGA 2022

Vir: SLOGA