Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je sodelovalo na Kulturnem bazarju, ki je potekal konec marca v Cankarjevem domu. Kulturni bazar je tradicionalna prireditev, ki v zadnjih letih privabi okoli 3.000 pedagoških delavcev, predstavnikov širše strokovne javnosti, študentov in učencev.

MZZ je v okviru interaktivnih delavnic nagovorilo učitelje in učence o vplivu posameznikovih dejanj na globalni ravni, pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja. V panelni razpravi, osredotočeni na človekove pravice, je bil predstavljen tudi projekt izobraževanja o otrokovih pravicah “Naše pravice”, ki ga vodi MZZ.

Ministrstvo se je obiskovalcem bazarja predstavilo v razstavnem prostoru ter pripravilo delavnici, na katerih so učitelji in učenci obravnavali vpliv svojih vsakodnevnih ravnanj na dogajanja po svetu. S pomočjo fotografij so spoznavali projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, s čimer Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja na globalni ravni.

V panelni razpravi “O otrokovih pravicah skozi kulturo”, kjer so sodelovali predstavniki Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Muzeja in galerije mesta Ljubljane (MGML), Osnovne šole Trnovo in Stripburger/Foruma Ljubljana, je Ministrstvo za zunanje zadeve predstavilo projekt izobraževanja o otrokovih pravicah “Naše pravice”. V projektu je sodelovalo že več kot 185.000 otrok v 26 državah Evrope, Azije, Bližnjega vzhoda, Latinske Amerike in Afrike.

Kulturni bazar je edinstvena priložnost povezovanja izobraževanja in kulture z različnimi vsebinami, kot je tudi izobraževanje za trajnostni razvoj, mednarodno razvojno sodelovanje ter človekove pravice. S pomočjo raznovrstnih pristopov se odpirajo možnosti, kako teme ozaveščanja, trajnostnega razvoja in razvojnega sodelovanja vpeti v šolsko in širše družbeno okolje.

Na letošnjem Kulturnem bazarju sodelujejo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije.

Vir: MZZ