Koseški bajer ali Koseško jezero je nastalo na območju nekdanjega glinokopa. Danes je jezero urejeno, tukaj se sprehajajo številni sprehajalci, ki opazujejo naravo in se rekreirajo.

Poleg sprehajalcev na in ob jezeru vidimo tudi številne živali, ki so si tukaj našle dom. Med najbolj izstopajočimi je zagotovo labod grbec, ki tu tudi gnezdi, zraven so še race mlakarice, zelenonoga tukalica, pa še kakšno žival bi našli med obrobnim rastlinjem. V črnem mraku, posebej v toplih nočeh, se tukaj spreletavajo netopirji, ki lovijo svoj plen, na podrtih deblih v vodi pa bomo videli sončenje želv.

To niso naše avtohtone vrste, pač pa prenesene, v glavnem gre za rdečevratke in tudi kakšno rumenovratko. Torej vrste, ki so bile tukaj spuščene. Prav tako v jezeru živijo številne vrste rib, tudi takšne, ki so bile prenesene podobno kot želve. Danes je jezero urejeno, sprehajalci in narava nekako sobivajo, konec koncev jezero leži na obrobju Ljubljane, kjer je frekvenca ljudi zelo velika.

Vir: RTV SLO