V središču letošnjega mednarodnega dneva žensk na podeželju je njihova vloga pri pridelovanju hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo opozarjajo, da je delež žensk, ki vodijo kmetijsko gospodarstvo, je nižji od deleža žensk v drugih panogah.

Kmetijstvo ostaja najpomembnejši sektor za ženske v državah v razvoju in na podeželju. Čeprav podeželske ženske zagotavljajo prehransko varnost za svoje skupnosti, gradijo odpornost na podnebne spremembe in krepijo gospodarstva, jim neenakost med spoloma še vedno omejuje njihov polni potencial, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Podatki kažejo, da je v državah v razvoju manj kot 15 odstotkov lastnikov kmetijskih zemljišč žensk, kar jim posledično manjša dohodkovno varnost in moč odločanja v gospodinjstvih in skupnostih ter niža možnosti dostopa do posojila za ustanovitev podjetja ali izboljšanje kmetijske produktivnosti.

V Sloveniji delež žensk, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša 46 odstotkov. To je višje od povprečja EU-ja, ki je postavljeno pri 42 odstotkih. Medtem je v Sloveniji nosilk kmetijskega gospodarstva po podatkih iz leta 2019 29 odstotkov.

“Na ministrstvu z različnimi politikami ustvarjamo pogoje za zagotavljanje enakih socialnih in finančnih izhodišč tako za ženske kot moške, saj želimo, da se demografski trendi ustalijo in da se posledično okrepi vloga žensk na podeželju,” so poudarili na ministrstvu.

Ker je delež žensk, ki vodijo kmetijsko gospodarstvo, nižji od deleža žensk v drugih panogah, so se na ministrstvu odločili z dodatnimi točkami v okviru meril za izbor vlog spodbuditi mlade kmetice, ki kandidirajo za podporo za vzpostavitev gospodarstev.

Od leta 2019 v Sloveniji deluje tudi svet za ženske na podeželju
Vključevanje žensk zagotavlja tudi strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027, kjer jih bodo v okviru ukrepa LEADER spodbujali k vključevanju v pripravo novih strategij lokalnega razvoja. Delovna mesta na podeželju se bodo obravnavala tudi prek spodbujanja zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest na podeželju s podporo za ustanavljanje kmetijskih gospodarstev mladih kmetov ter za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, so navedli.

Ministrstvo je marca 2019 ustanovilo svet za ženske na podeželju kot posvetovalno telo ministrice. Ta spremlja položaj žensk na podeželju, daje predloge za izboljšanje njihovega položaja in strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju, so spomnili.

Zamisel o mednarodnem dnevu žensk na podeželju je nastala na svetovni konferenci o ženskah na Kitajskem leta 1995, predlagali so 15. oktober, dan pred svetovnim dnevom hrane. Združeni narodi so ta dan za mednarodni dan žensk na podeželju razglasili leta 2008.

Vir: RTV Slovenija