Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini. UNICEF Slovenija ob tem opozarja, da se je kljub gospodarski rasti revščina med otroki v letu 2017 poglobila. Pod pragom revščine v Sloveniji še vedno živi 49.000 otrok. 

17. oktobra obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini, katerega namen je opozarjati na problem revščine v svetu in spodbuditi aktivnosti za njeno zniževanje. Dejstvo je, da ima revščina izjemno poguben vpliv na življenja otrok po vsem svetu. Slovenija pri tem ni izjema. Revščina je namreč že v času gospodarske krize in varčevalnih ukrepov močno zaznamovala tudi življenja otrok v Sloveniji.

Najnovejši podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se je stopnja tveganja revščine otrok navkljub gospodarski rasti povišala, in sicer iz 11,9 % v letu 2016 na 12,8 % v letu 2017. V lanskem letu je torej revščino tvegalo kar 49.000 otrok, kar je za 3.000 več kot v 2016. Med revnimi je 25.000 dečkov in 24.000 deklic. Zato si je danes, v času gospodarske rasti, še bolj kot prej, potrebno prizadevati za ukrepe, ki bodo usmerjeni v preprečevanje revščine otrok in dviga kakovosti življenja otrok.

Na UNICEF Slovenija izražajo zaskrbljenost nad povečanjem tveganja revščine v enostarševskih gospodinjstvih. V letu 2017 je revščino tvegalo 30 odstotkov takšnih gospodinjstev, kar je skoraj za 5 odstotnih točk več kot leto poprej. Vztrajno narašča tudi stopnja tveganja revščine med samozaposlenimi, ki je v letu 2017 znašala 26,6 odstotkov, kar je 3,7 odstotne točke več kot v letu 2016.

UNICEF Slovenija ob tem opozarja na Agendo za trajnostni razvoj (ali Agendo 2030), ki je bila soglasno sprejeta na Vrhu Združenih narodov o trajnostnem razvoju, 25. septembra 2015. Slednji poudarjajo, da dokument predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije v zvezi z revščino otrok. Države podpisnice, med njimi tudi Slovenija, so se zavezale, da bodo do leta 2030 razpolovile stopnjo revščine otrok. Če kot izhodiščno leto te zaveze upoštevamo leto, ko so bili cilji trajnostnega razvoja podpisani, torej leto 2015, ko je v Sloveniji 63.000 otrok tvegalo revščino in socialno izključenost, potem bi do leta 2030 moralo v Sloveniji živeti še največ 31.500 otrok, ki tvegajo revščino in socialno izključenost.  Trenutni podatki o položaju otrok kažejo, da se od tega cilja oddaljujemo, zato je potrebno hitro in učinkovito ukrepanje, predvsem pa premislek o nujnosti medresorskega sodelovanja in usklajevanja različnih ukrepov namenjenih izboljševanju položaja vseh otrok, vključno z najbolj ranljivimi.

Priporočila UNICEF oblikovalcem politik, ki lahko pripomorejo h krepitvi blaginje otrok:

  • Pravičnost je potrebno postaviti v središče politik, ki obravnavajo otroke in si prizadevajo delovati v dobrobit otrok. Zagotavljanje uresničevanja načela največje koristi otroka v vseh ukrepih, ki vplivajo na otroke.
  • Okrepiti je potrebno medresorsko in medinstitucionalno sodelovanje pri zagotavljanju varstva in zaščite otrok, ki tvegajo revščino.
  • Zaščititi je potrebno dohodke gospodinjstev, v katerih živijo najrevnejši otroci.
  • Potrebno bi bilo opredeliti družinske transferje kot komplementarno dopolnitev k socialni varnosti družin.
  • Razvoj univerzalno dostopnih in brezplačnih storitev za otroke.
  • Vzpostavitev učinkovitega in vzdržnega sistema spremljanja položaja otrok na letni ravni, ki bo omogočal oblikovanje politik, utemeljenih na raziskavah in podatkih, ki omogočajo poglobljeno razumevanje položaja otrok.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1