Letošnje leto bodo Združeni narodi (ZN) izbrali naslednjega generalnega sekretarja. Potrebujemo najboljšega možnega kandidata. Pogosto govorimo o najbolj zahtevnem delovnem mestu na svetu.

Glede na izzive, s katerimi se bo soočil naslednji generalni sekretar ZN, ki bo začel z delom 1. januarja 2017, ni težko razumeti, zakaj najbolj zahtevno delovno mesto. Soočil se bo z grozljivimi konflikti in trpljenjem ljudi na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Evropi, nasilnim ekstremizmom, ki nas vse ogroža, nenehno diskriminacijo žensk in deklet, zaskrbljujočim porastom ksenofobije, več kot 800 milijoni ljudi, ki se soočajo s skrajno revščino, blizu 60 milijoni razseljenih oseb po svetu, enkratno priložnostjo za reševanje podnebnih sprememb in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, preden bo prepozno, in z ZN, ki se morajo prilagoditi izzivom, s katerimi se sooča svet.

V svoji 70-letni zgodovini so ZN, ne glede na vse svoje napake, pokazali, da so dorasli izzivom sveta. Če želijo to dokazati tudi dandanes, morajo skozi letošnji proces izbora kandidata zagotoviti najboljšega možnega novega generalnega sekretarja.

Vloga generalnega sekretarja ZN

Mnogi so opozorili, da najvišji uradnik ZN ne sme biti niti sekretar niti general. To je sicer preveč poenostavljeno, ampak generalni sekretar mora biti oboje in še več.

Mora biti oseba z močno moralno integriteto in pogumom, ne glede na spol. Ne vidim razloga, zakaj najboljša kandidatka ne bi bila ženska. Generalni sekretar mora biti glasnik najbolj ranljivih ljudi na svetu, hkrati pa poosebljati ideale in cilje ZN.

Generalni sekretar mora biti najboljši svetovni diplomat, ki je neodvisen, nepristranski in sposoben mediator za preprečevanje konfliktov ter zagovornik miru in človekovih pravic.

Govora je o osebi s političnim ugledom in močnimi vodstvenimi sposobnostmi, ki ima avtoriteto, da Varnostni svet ZN opozori na vsako zadevo, katera po njegovem mnenju lahko utegne ogroziti ohranitev mednarodnega miru in varnosti.

Kot najvišji uradnik ZN mora generalni sekretar po celotnem sistemu ZN krepiti kulturo integritete, poštenosti, usposobljenosti in učinkovitosti. Hkrati mora nadzirati ogromno organizacijo, ki ima okrog 10 milijard ameriških dolarjev proračuna, več kot 40.000 zaposlenih in 41 mirovnih operacij po svetu.

Generalni sekretar mora biti oseba z močnimi medosebnimi in komunikacijskimi sposobnostmi, ki se lahko brez večjih težav znajde v našem vedno bolj večpolarnem svetu in hkrati vodi globalni prehod v trajnostni razvoj.

Arhaični izbirni postopek

Ko to prebiramo, morda takoj pomislimo, da mora biti postopek izbire generalnega sekretarja proaktiven, vključujoč in transparenten.

Žal se to danes to ni zgodilo.

Še ne dolgo nazaj ni bilo jasno, kdaj se postopek izbire dejansko začne, ali še bolj neverjetno, kdo je sploh kandidat. Prav tako ni bilo nobenega formalnega opisa delovnega mesta in nobene prave priložnosti za vsebinsko in odprto komunikacijo s kandidati. Slednje je veljalo tako za države članice ZN kot za splošno javnost.

Rezultat navedenega so bila pogajanja o izbiri kandidata za zaprtimi vrati, kar je potekalo predvsem med petimi stalnimi članicami Varnostnega sveta. Hkrati nihče od dosedanjih osmih generalnih sekretarjev ni bila ženska. Zaradi tega je imela Generalna skupščina ZN le simbolično funkcijo pri imenovanju novega generalnega sekretarja. Iz tega razloga je vladalo upravičeno prepričanje, da so generalni sekretarji ene vrste ujetniki pooblastil svetovnih velesil in ne ravno neodvisni.

Boljši način za izbor naslednjega generalnega sekretarja

Ustanovna listina ZN je jasna glede vloge Varnostnega sveta in Generalne skupščine pri postopku izbire in imenovanju generalnega sekretarja. To moramo spoštovati.

Nedavne spremembe izbirnega postopka, ki so bile usklajene med vsemi 193 državami članicami Generalne skupščine, nam dajejo resnično priložnost, da bo sedanji postopek izbire bolj pregleden, legitimen, vključujoč in ne nazadnje bolj učinkovit.

Kot predsednik Generalne skupščine imam nalogo, da zagotovim uveljavitev sprejetih sprememb. V nadaljevanju še pojasnjujem, kaj vse se je do sedaj zgodilo. Decembra lani je predsednik Varnostnega sveta z mojo podporo predlagal izbirni postopek, da se čim prej objavi poziv za izbor kandidatov.

Ob tem smo predstavili glavne značilnosti procesa. Opozorili smo na nekaj ključnih meril izbora v luči sedmih desetletij moške prevlade. Države članice ZN smo pozvali, da nominirajo tako ženske kot moške za kandidate.

Do danes je bilo predstavljenih osem kandidatov, vključno z njihovimi življenjepisi in povezanimi informacijami, ki so javno dostopne na moji spletni strani.

Verjetno največji preskok, glede na prakso iz preteklosti, bodo odprti dialogi, ki jih bom imel s kandidati. Ti dialogi, ki jih nekateri označujejo kot “zaslišanja za generalnega sekretarja”, se bodo pričeli 12. aprila.

Od vsakega kandidata se pričakuje, da predstavi svojo vizijo izzivov in priložnosti, s katerimi se sooča mednarodna organizacija in njen naslednji generalni sekretar. Vsak kandidat bo imel dve uri časa, da se bo predstavil ter odgovarjal na vprašanja držav članic ZN in civilne družbe. Vse se bo predvajalo v živo prek interneta. Dialog z novimi kandidati bo potekal tako dolgo, dokler Varnostni svet ne poda svojih priporočil. Pričakujem, da se bo vsak, ki ima resen namen postati naslednji glavni diplomat sveta, odkrito in neposredno pogovoril s članicami ZN in javnostjo, kateri bo on ali ona na koncu služil.

Priložnost za spremembe

Seveda te inovacije ne bodo neposredno spremenile naš svet, zato se nadaljujejo razprave o dolžini in obnovljivosti mandata generalnega sekretarja ter ali naj Generalna skupščina glasuje o imenovanem kandidatu ali ne.

Kljub temu imamo priložnost, da v mednarodnih odnosih vzpostavimo nov standard preglednega in vključujočega postopka. S tem bomo povečali možnost, da zagotovimo najboljšega možnega kandidata, ki bo vodil ZN. Prepričan sem, da te spremembe pomenijo trenutek v zgodovini, ko bo Generalna skupščina, kot najbolj reprezentativen in demokratičen organ odločanja na svetu, ponovno potrdila svojo veljavo.

Glede na globalne izzive, s katerimi se soočamo danes, je lahko to odločilnega pomena.

Skratka, prosim vas, da se z nami povežete prek interneta in družabnih omrežij ter zagotovite, da se vaš glas sliši. S tem nam boste pomagali najti najboljšega možnega kandidata za naslednjega generalnega sekretarja ZN, ki ga naš svet resnično potrebuje.

Vir: Dnevnik