Indeks družbenega napredka 2016, ki obsega tri področja (človekove pravice, temelji dobrega počutja in priložnosti), je bil objavljen konec junija. Zajema 133 držav s popolnimi podatki in 27 držav z delnimi podatki, kar predstavlja 99 odstotkov človeštva.

Indeks celovito meri družbeno in okoljsko uspešnost posamezne države, ki temelji na več kot 50 kazalnikih.

Finska je na vrhu z rezultatom 90,09 od 100. Srednjeafriška republika je na zadnjem mestu z oceno 30,03 od 100. Slovenija je med bolje ocenjenimi z oceno 84,27.

Če združimo rezultate vseh držav, ponderirane z velikostjo populacije, ugotovimo, da je povprečna ocena družbenega napredka 62,88, kar je enakovredno indeksu v Mongoliji ali Kirgizistanu. Če bi bil torej svet ena država, bi dosegel oceno 62,88, in sicer povprečno oceno 73,17 za dimenzijo osnovne človekove potrebe, 67,24 za temelje dobrega počutja in samo 48,24 za priložnosti.

V okviru indeksa med osnovne človekove potrebe sodijo prehrana in osnovne zdravstvene storitve, dostop do vode in sanitarij, bivalne razmere ter osebna varnost; med temelje dobrega počutja sodijo osebna svoboda in svoboda izbire, dostop do visokošolskega izobraževanja, toleranca in vključenost ter temeljne pravice; med priložnosti sodijo dostop do osnovnega šolstva, dostop do informacij in komunikacijskih kanalov, zdravje in dobro počutje ter kvaliteta življenjskega okolja.

Vir: SLOGA