Mag. Marjana Majerič, izvršna direktorica GZS za strateški razvoj in internacionalizacijo, poudarja, da je trajnostni razvoj nujen del prihodnosti. GZS je organizirala posvet “Skupaj gradimo trajnost”, kjer so izpostavili, da trajnostna preobrazba ponuja podjetjem velike priložnosti za razvoj. Več kot 90 % podjetij v Evropi priznava pomembnost trajnostnega poslovanja za prihodnost, pri čemer se večina podjetij ukvarja z ESG (okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi) vprašanji zaradi pravne obveznosti, zunanjih pritiskov in internih odločitev.

GZS se zavzema za ozaveščanje, svetovanje in izmenjavo dobrih praks med podjetji glede trajnostnih strategij. Projekt Verige trajnosti sledi 17 ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov. Mednarodni partner pri projektu je podjetje PARK, ki je s svojimi inovacijami in trajnostnimi strategijami že sodelovalo z velikimi mednarodnimi podjetji.

Frans Joziasse, direktor podjetja PARK, trdi, da je trajnostnost priložnost, ne grožnja, in vidi naraščajočo regulacijo, zahteve kupcev in interes investitorjev kot spodbudo k trajnostnim spremembam. Slovenska podjetja, kot so Adria Mobil, Iskraemeco in Unichem, so predstavila svoje trajnostne strategije, ki vključujejo analizo trenutnega stanja, vključenost celotnega podjetja ter inovativnost.

SID banka ponuja financiranje trajnostnih projektov in podjetij ter se sama preusmerja v trajnostno poročanje skladno s CSRD direktivo.

Vir: spletna stran Media GZS