Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v okviru operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 podpisal pogodbo za sofinanciranje projekta obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri v vrednosti 2,3 milijona evrov.

Okoljski minister Andrej Vizjak je izrazil zadovoljstvo ob možnosti črpanja sredstev v okviru operativnega programa. “Tudi s tovrstnimi evropskimi pozitivnimi pristopi imamo neprecenljivo priložnost, da ohranimo Slovenijo kot izjemno bogato z naravnimi vrednotami, ohranimo biotsko raznovrstnost, zaustavimo upadanje vrst in habitatnih tipov ter preprečimo nadaljnje izumiranje vrst,” je poudaril.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na okoljskem ministrstvu, bo projekt, imenovan tudi Natura Mura, prispeval k izboljšanju stanja treh habitatnih tipov ter 12 kvalifikacijskih vrst. Izvedli bodo ukrepe obnove habitatov vrst, povezanih s habitati mokrišč, obnovili krajinske strukture, gozdne habitate in prodišča. Ukrepi so del leta 2015 sprejetega vladnega programa upravljanja območij Natura 2000 za to območje.

Neposredne aktivnosti projekta zajemajo obnovo rečne dinamike in vodnih habitatov ter vzdrževanje in obnovo poplavnih gozdov. Posredne aktivnosti so namenjene interpretaciji ciljnih vrst in habitatnih tipov ter območja Natura 2000.

Obsegajo vzpostavitev 12 interpretacijskih enot, od tega tri informacijska središča, preostalo predstavljajo vzpostavitve učnih poti in interpretacijskih poligonov na lokacijah izvedenih neposrednih ukrepov.

Projekt v skupni vrednosti znaša skoraj 4,6 milijona evrov, vrednost upravičenih stroškov znaša dobrih 4,5 milijona evrov. Od tega 80 odstotkov sredstev prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa država.

Vir: RTV Slovenija