Med 25. in 27. septembrom 2015 je v New Yorku (Združene države Amerike) kot zasedanje na visoki ravni Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) potekal Vrh OZN o trajnostnem razvoju, ki je prinesel nove usmeritve razvojnih prizadevanj za naslednjih 15 let – svetovni voditelji so s konsenzom sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Za razliko od razvojnih ciljev tisočletja novo razvojno agendo s 17 cilji trajnostnega razvoja zaznamuje univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja implementirajo tudi države donatorice razvojne pomoči. Novi cilji na uravnotežen način naslavljajo tri dimenzije trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in okoljsko); za njihovo implementacijo bodo ključna pristna partnerstva relevantnih deležnikov. Novi cilji so v veljavo stopili 1. januarja 2016. 

Informacijski center Združenih narodov (ZN) v Tokiju je v sodelovanju z Univerzo v Sofiji in Getty Images objavil študentski fotografski natečaj na temo “Moj pogled na cilje trajnostnega razvoja”.

Sodelujejo lahko dodiplomski in podiplomski študentje ter študentje višjih strokovnih šol ne glede na narodnost.

Če vas zanimajo nagrade, jih najdete tukaj 🙂

Rok za prijavo je 19. september 2016.

Podrobnosti o natečaju najdete tukaj.