United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) med 13. junijem in 4. julijem ter med 5. in 26. septembrom 2016 organizira spletno usposabljanje na temo človekovih pravic in varstva okolja za trajnostni razvoj, namenjeno odločevalcem, strokovnjakom ter zagovornikom.

Cilj usposabljanja je udeležence opolnomočiti z orodji za razvoj in izvajanje inovativnih javnih politik ter zakonodaje za varstvo okolja in človekovih pravic s poudarkom na relevantnih ciljih trajnostnega razvoja.

Več informacij in prijava: UNITAR