Posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice in okolje, dr. David R. Boyd, bo med 29. septembrom in 6. oktobrom 2022 v Sloveniji, kjer se bo srečal s predstavniki vlade in civilne družbe. Pred obiskom, ki bo posvečen pogovorom o dobrih praksah, pa tudi izzivih glede človekovih pravic, povezanih s podnebnimi spremembami in varstvom okolja, bi si rad ustvaril sliko o stanju v državi. Svoje odgovore mu lahko posredujete do 10. avgusta.

Med človekovimi pravicami in okoljem vladata medsebojna povezanost in soodvisnost. Polno uživanje človekovih pravic je odvisno od zdravega okolja. Slabšanje okolja ogroža človekove pravice, vključno s pravicami do življenja in zdravja, do hrane in vode, do kulturnega življenja ter do čistega, zdravega in trajnostnega okolja.

Države so zavezane k varovanju okolja, da bi zaščitile te pravice. Tako je dolžnost države, da prebivalcem zagotovi informacije o okoljskih zadevah, da olajša sodelovanje javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in da se primerno odzove v primeru okoljske škode. Prav tako morajo države varovati zagovornike okolja pred nadlegovanjem in nasiljem. Posebno skrb pa morajo nameniti tudi zaščiti tistih prebivalcev, ki jih okoljska škoda najbolj prizadene.

Svet za človekove pravice je 8. oktobra 2021 v resoluciji 48/13, ki jo je podprlo 78 držav, priznal človekovo pravico do čistega, zdravega in trajnostnega okolja. Posebni poročevalec bo Svetu Združenih narodov za človekove pravice v začetku leta 2023 predstavil javna poročila o obisku posameznih držav.

Pri pripravi na obisk države mu bodo pomagali vaši odgovori. Ni vam treba odgovoriti na vsa vprašanja – osredotočite se lahko le na tista, ki so povezana z vašim delom. Vprašanja (v angleškem jeziku) so objavljena na tej povezaviOdgovore najkasneje do 10. avgusta 2022 pošljite na hrc-sr-environment@un.org.

Vaši odgovori bodo obravnavani zaupno – vaša organizacija ne bo poimensko izpostavljena.

Vir: CNVOS