Društvo za Združene narode za Slovenijo razpisuje že dvanajsto leto zapored natečaj ob dnevu človekovih pravic. V okviru natečaja želijo osnovnošolcem in dijakom ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo ali fotografijo. Letošnji natečaj z naslovom »Ko se srečamo, spremenimo svet« se navezuje na tematsko mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj.

Rok za oddajo del je 10. november 2017.

Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na dva dela:

  1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
  2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

Natečaj za srednješolce pa obsega naslednje kategorije:

  1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
  2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
  3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

Organizacija združenih narodov je razglasila leto 2017 za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. S poimenovanjem tematskega leta prepoznava pomen mednarodnega turizma in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu. Namen mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj je dvigniti zavest o trajnostnem turizmu za razvoj in dokazati, da je turizem lahko pobudnik pozitivnih ekonomskih, socialnih in okoljskih sprememb.

Več informacij o natečaju najdete v obeh priponkah:

Vir: Društvo za Združene narode za Slovenijo