V okviru petinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2018 in 31. julijem 2019, bo Društvo za ZN za Slovenijo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

NAGRADNI RAZPIS
DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2018 in 31. julijem 2019.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:
– vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
– tiskan izvod dela;
– izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
– priporočilo mentorja za nagrado;
– kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 15. avgusta 2019 le po pošti na naslov Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2019.

Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve itn.) bodo nemudoma ažurirane na naši spletni strani.

Prijavni obrazec najdete tukaj.