Urad ZN-a za droge in kriminal opozarja, da države kljub resnosti ne ukrepajo dovolj proti skrajnemu nasilju, mučenju, posilstvom in ugrabitvam migrantov, ki se skušajo prebiti iz svojih držav v boljše življenje.

V danes objavljeni študiji, v kateri so proučili tranzitne poti prebežnikov in migrantov v Zahodni in Severni Afriki, Sredozemskem morju in Srednji Ameriki, urad ZN-a opozarja, da kljub resnosti kaznivih dejanj s strani tihotapskih mrež pristojni nacionalni organi ne ukrepajo v zadostni meri.

V nekaterih primerih so uradniki celo vpleteni v ta kazniva dejanja, so sporočili iz Urada za droge in kriminal s sedežem na Dunaju.

Študija z naslovom Zlorabljeni in zanemarjeni ‒ perspektiva spola pri tihotapljenju in odzivanju migrantov proučuje tudi različne vrste nasilja nad moškimi in ženskami.

Moški prisiljeni v delo, ženske žrtve spolnega nasilja
Moški migranti in prebežniki so izpostavljeni predvsem prisilnemu delu in fizičnemu nasilju, medtem ko so ženske v večji meri izpostavljene spolnemu nasilju, kar vodi do neželenih nosečnosti in splavov, je opozorila koordinatorka študije Morgane Nicot.

Študija ugotavlja, da tako moški kot ženske trpijo zaradi nečloveškega in ponižujočega ravnanja. “Naša raziskava je pokazala, da tihotapci ali drugi storilci nasilje uporabljajo kot obliko kaznovanja, ustrahovanja ali prisile in jih pogosto izvajajo brez očitnega razloga,” je opozorila.

Čeprav so dokumentirane tragične usode tisočih pretihotapljenih migrantov in prebežnikov, ki vsako leto umrejo na morju, izginejo v puščavah ali se zadušijo v zabojnikih, pa je na voljo le malo podatkov o tem, zakaj se nad njimi izvajajo nasilje in zlorabe in kako v povezavi s tem ukrepajo pristojne nacionalne oblasti.

Tudi oblast izvaja nasilje
Le malo je dokazov, da kazniva dejanja nad migranti in prebežniki vodijo v preiskave ali sodne postopke, še zlasti v tranzitnih državah, opozarja urad ZN-a. Žrtve zlorab večinoma tudi ne prijavijo, saj jih izvajajo tudi javni uslužbenci, ki so lahko tudi vpleteni v tihotapljenje migrantov, je opozorila Morgane Nicot. Gre za pripadnike mejnih straž, policiste in uslužbence v centrih za pridržanje, je dodala.

Študija med drugim navaja vrsto priporočil državam članicam ZN-a o načinih odzivanja na organizirane tihotapske mreže migrantov, za preiskovanje in pregon primerov nasilja in zlorab med tihotapljenjem migrantov, pa tudi za zaščito in pomoč migrantom in prebežnikom.

Vir: RTV Slovenija