Ženske še vedno drugi spol (Delo)

Evropski odbor za socialne pravice pri Svetu Evrope je ugotovil, da 15 držav, med njimi tudi Slovenija, krši evropsko socialno listino glede enakopravnosti plačila moških in žensk ter enakih možnosti glede zaposlitve in zastopanosti na vodilnih mestih. Na vrhu korporativne »prehranjevalne verige« še vedno prevladujejo predvsem moški. Pa ne gre le za stvari, kot so plače in šefovska mesta, družba pri nas je zelo dvolična tudi glede tega, kako obravnavamo moške in ženske javne osebe, še posebej političarke in politike. Do žensk je javnost še posebej kritična in žaljiva, sploh na tako imenovanih družabnih omrežjih. Žal so med tistimi, ki žalijo, tudi politiki in nekateri mediji.