Bila je druga in, upajmo, poslednja svetovna vojna (Delo)

Slovenski politolog in obramboslovec Anton Bebler komentira, da »velikanske žrtve in strahovito trpljenje med drugo svetovno vojno so porodili upanje, da človeštvo takih grozot ne bo nikoli več doživelo. Nastala je Organizacija združenih narodov (OZN) kot izraz upanja za svet brez vojn. Kot radikalni cilj je OZN razglasila »splošno in popolno razorožitev« sveta in je posebno pozornost posvetila odpravi orožij množičnega uničenja. Toda ne prepoved širjenja ne splošna prepoved jedrskega orožja, ki jo je šele leta 2017 izglasovala generalna skupščina OZN (in kateri se Slovenija ni pridružila), ni zmanjšala števila držav posestnic tega orožja in ni ustavila razvoja, kaj šele odpravila te stalno prisotne grožnje obstoju naše civilizacije. Od svoje ustanovitve OZN, žal, ni zmogla preprečiti več kot 300 vojn po svetu, ki so terjale več milijonov smrtnih žrtev. OZN sama vojn ni mogla preprečiti zato, ker tega niso želele storiti tiste njene članice, vključno s petimi stalnimi članicami varnostnega sveta, ki so bile tega sposobne ali so te vojne same zanetile. S posredovanji in namestitvami mirovnih modrih čelad je OZN večkrat uspešno blažila meddržavne in notranje oborožene konflikte ter posledice humanitarnih katastrof, ki so jih povzročale vojne. Ob najnovejšem nevidnem, a smrtonosnem napadu na človeštvo na vseh celinah se je še enkrat izkazala v okoliščinah pandemij najpomembnejša specializirana agencija OZN – Svetovna zdravstvena organizacija. Ne smemo pozabiti na njeno veliko vlogo v boju zoper različne epidemije, zlasti v Afriki in Aziji. Namesto pavšalnih kritik in odtegovanja sredstev za njeno delovanje zaslužita ta organizacija in celotni sistem OZN ob 75. obletnici ustanovitve OZN junija 1945, ki je tudi vsebinsko tesno povezana z obletnico konca druge svetovne vojne, vso našo podporo.«