Ključ do zdravega jutri (Delo)

Brigita Jamnik, predstavnica Slovenskega društva za zaščito voda, komentira, da številne bolezni in smrti po svetu še vedno lahko pripišemo neurejenemu odvajanju odpadne vode, pri tem pa ne smemo pozabiti na emisije pri odvajanju in čiščenju odpadne vode. Okoljska zakonodaja je sicer dosegla zmanjšanje emisij pri odvajanju in čiščenju odpadne vode iz urbane in industrijske rabe, vendar se že desetletje ugotavlja, da smo povsem prezrli, namerno ali ne, da emisije v okolje povzroča tudi neustrezno stanje kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije, ki ne tesnijo povsod, kot bi morali. Seveda je treba kanalizacijske sisteme, kjer jih ni, najprej zgraditi. Izkušnje s terena kažejo, da netesnost kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije pomeni večjo grožnjo za okolje kot neustrezno stanje javne kanalizacije, ki je, kjer obstaja, razmeroma dobro nadzorovana in vzdrževana. Svetovni dan Zemlje je pravi trenutek, da se spomnimo na to, poudarja ga. Jamnik.