Mednarodne novice

Policijske sile ZN

Policijski svetovalec Združenih narodov Luís Carrilho: »Policijske sile Združenih narodov od svojih partnerjev potrebujejo pomoč. Od držav članic potrebujemo podporo pri naših prizadevanjih, da zagotovimo več policistov s specializiranimi veščinami in znanji. Lekcije s terena po pokazale, da potrebujemo več policistk in več virov. Oboje je ključnega pomena, da lahko policijske sile Združenih narodov še hitreje uresničujejo strateški okvir za delovanje mednarodnih policijskih sil za ohranjanje miru, ki je naša globalna doktrina za reševanje sodobnih potreb mednarodnih policijskih sil.« (Dnevnik, 21. junij)

Kitajska / begunci in migranti

Na mejnih prehodih v LR Kitajsko so opazne velike pismenke »Huanying!« oziroma »Dobrodošli!«. To velja za turiste in poslovne partnerje, za obiskovalce kitajskih kulturnih festivalov in akademskih forumov, ne pa tudi za begunce z območij, na katerih divja vojna ali imajo drugačne težave. V zgodovini so se izseljevali v različne države, toda zdaj niso pripravljeni sprejeti beguncev. (Delo, 22. junij)

Madžarska / begunci in migranti

Madžarski predsednik vlade Viktor Orban uresničuje svojo predvolilno napoved, da bo moralno, pravno in politično obračunal z vsemi, ki se ne strinjajo z njegovo politiko obrambe krščanske Madžarske. Madžarski parlament je tako – ob svetovnem dnevu beguncev – sprejel zakon, ki predvideva do leto dni zapora za ljudi in skupine na Madžarskem, ki bi pomagali migrantom. Glavna tarča so nevladne organizacije, na vrata katerih so pred dnevi člani Orbanove Fidesz lepili nalepke – “Organizacije, ki podpirajo migracije” – po vzoru nacističnega označevanja judovske lastnine pred drugo svetovno vojno in med njo. (Večer, 21. junij)

Turčija

Na vse bolj kaotičnem Bližnjem vzhodu je pet ali celo deset let dodatnega erdoganizma povod za globalno skrb, ki ni povezana samo s splošnim usihanjem demokracije in razraščanjem populizma, ampak novim somrakom človeštva. Spodbudno je le, da močno zatirana opozicija vendarle kaže znamenja vitalnosti, a ta bo predvidoma prva na udaru okrepljenih Erdoganovih predsedniških pooblastil. (Dnevnik, 26. junij)

ZDA / Svet ZN za človekove pravice

Slovenija, ki predseduje Svetu ZN za človekove pravice, obžaluje ameriški izstop. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je izrazilo pričakovanje, »da bodo ZDA s svojim ravnanjem in zavzemanjem ter promocijo in varstvo človekovih pravic ostale vpete v njihovo krepitev v mednarodni skupnosti«. (Večer, 23. junij)

Nacionalne novice

Parlamentarne volitve 2018

Predsednik NSi Matej Tonin je bil izvoljen za predsednika državnega zbora. Dobil je 80 glasov od 90. Takoj po izvolitvi je dejal, da bo zagotavljal, da bo vsak glas slišan. (Delo, Dnevnik in Večer, 22. – 24. junij)

Obnovljivi viri energije

Brez korenitih sprememb v prometu in proizvodnje čiste energije zanj Slovenija ne bo mogla doseči evropskih ciljev za obnovljive vire. Slovenija je imela leta 2005 delež obnovljivih virov v končni porabi nadpovprečno velik, znašal je 16 odstotkov. Do leta 2016 se je delež povečal na 21,3 odstotka, a zaostal za ciljem. Naložb v obnovljive vire energije je manjkalo lani in letos. Skupni cilj držav članic je 32 odstotkov obnovljivih virov v končni bruto rabi energije. Cilji po posameznih državah še sicer niso določeni, a Slovenija tega cilja brez ustreznih ukrepov ne bo dosegla, čeprav potencial obstaja. (Delo, 21. junij)