Slovenija – prva stoodstotno organska država v Evropi (Delo)

Maja Jurc, profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, komentira: »Skrb za zdravje rastlin sega v leto 1952, ko je bila podpisana mednarodna konvencija za varstvo rastlin (International Plant Protection Convention), ki deluje v okviru generalne skupščine Združenih narodov in ima trenutno 183 držav pogodbenic. Konvencija predstavlja okvir za varovanje svetovnih rastlinskih virov pred škodo, ki jo povzročijo škodljivi organizmi. Ohranjanje zdravja kmetijskih in gozdnih rastlin je svetovnega pomena, saj zmanjšuje lakoto in revščino, zagotavlja varnost hrane, preskrbuje ljudi z gorivom, lesom, pitno vodo, ohranja ekosisteme in povečuje ekonomsko razvitost. Sodobna kmetijska krajina predstavlja za žuželke tako sovražno okolje, da vpliva na njihov upad v zaščitenih naravnih rezervatih in pragozdovih. Žuželke, ki letijo, so pomembni opraševalci. Ocenjuje se, da je razmnoževanje približno 80 odstotkov rastlin odvisno od njih. Žuželke so, med drugimi vlogami v ekosistemih, pomemben člen prehranjevalnih verig – z njimi se prehranjuje približno 60 odstotkov ptičev. V Evropi in tudi pri nas imamo dolgo tradicijo ohranjanja gozdov z uvajanjem trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Model trajnostnega gospodarjenja z gozdom temelji na sonaravnem in multi-funkcionalnem pristopu, katerega osnova je ohranjanje biodiverzitete gozda na ekosistemski, vrstni in genetski ravni. V slovenskih gozdovih, ki pokrivajo skoraj 60 odstotkov površine države, uporabljamo fitofarmacevtska sredstva z visokim tveganjem le izjemoma in v minimalnih količinah, težimo pa k popolni neuporabi kemičnih fitofarmacevtskih sredstev v gozdarstvu. Ob mednarodnem letu zdravja rastlin lahko zaželimo vsem Slovencem, da bi Slovenija postala prva certificirana stoodstotno organska država v Evropi!«