Evropski parlament je sprejel revizijo uredbe o porazdelitvi prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam, ki povečuje cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov na ravni EU-ja do leta 2030, in sicer s 30 na 40 odstotkov glede na leto 2005.

Uredba za vsako državo članico določa zavezujoče letno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v cestnem prometu, pri ogrevanju stavb, v kmetijstvu, malih industrijskih obratih in pri ravnanju z odpadki. Trenutno ureja približno 60 odstotkov vseh izpustov v Evropski uniji.

Novo zakonodajo, ki je del svežnja Pripravljeni na 55, so evropski poslanci podprli s 486 glasovi za, 132 proti in 10 vzdržanimi.

Uredba povečuje cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 s 30 na 40 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 2005.

Prvič do zdaj morajo tako vse države članice zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za od 10 do 50 odstotkov, odvisno od bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca, poudarjajo v Evropskem parlamentu.

Države članice bodo morale poleg tega vsako leto zagotoviti, da ne bodo presegle svojih letnih dodeljenih emisij toplogrednih plinov.

Besedilo morajo uradno potrditi še države članice oziroma Svet EU-ja. 

Revizija uredbe o rabi zemljišč

Na plenarnem zasedanju so poslanci podprli tudi revizijo uredbe o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu, ki naj bi izboljšala ponore ogljika.

Cilj EU-ja do leta 2030 za neto odvzem izpustov toplogrednih plinov v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva bo 310 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je približno 15 odstotkov več od trenutne vrednosti. V skladu z novim ciljem naj bi se ravni toplogrednih plinov v EU-ju do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 dodatno zmanjšale s 55 na 57 odstotkov, poudarjajo v Evropskem parlamentu.

Vir: RTV Slovenija