Spletni medij pOZNavalec je plod mlade ekipe članov Društva za Združene narode za Slovenijo.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 kot organizacija, ki podpira Združene narode (ZN) v njihovi vlogi varuha globalnega miru in stabilnosti. Naša organizacija tudi uživa status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, katerega mu je podelilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

Glavni cilj društva je bil izoblikovan že ob ustanovitvi, in sicer obveščanje javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih ZN.

Naš cilj s pOZNavalcem je javnosti ponuditi nov kvaliteten medij, ki bo prispeval k pluralnosti medijske krajine v Sloveniji, še posebej pa izpostaviti novice, ki po naši presoji ne prejmejo dovolj medijske pozornosti.

Z medijem bomo javnost osveščali o trajnostnem razvoju in razvojnih tematikah doma in v tujini, bolj podrobno pa o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

Želimo vam prijetno branje iz dneva v dan 🙂