Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabi na interaktivno tematsko delavnico z namenom priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

Delavnica bo potekala v sredo, 18. marca, med 9. in 14. uro v prostorih ABC Accelatorja na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani.

Delavnica je ena izmed 5 delavnic, katerih namen je soočenje mnenj predstavnikov in predstavnic nedržavnih oziroma nevladnih akterjev (civilne družbe, socialnih partnerjev, znanstveno-akademske skupnosti idr.) z delom in aktivnostmi resornih ministrstev v Sloveniji. Tematske delavnice bodo v smiselnih sklopih povezovale več ciljev trajnostnega razvoja, s čimer si SVRK želi dobiti vpogled v različna področja s strani raznolikih deležnikov in deležnic.

Tokratna delavnica bo naslavljala sledeče cilje trajnostnega razvoja:

  • Cilj trajnostnega razvoja 7: Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije
  • Cilj trajnostnega razvoja 11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja
  • Cilj trajnostnega razvoja 13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
  • Cilj trajnostnega razvoja 14: Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj
  • Cilj trajnostnega razvoja 15: Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti

Prijavite se lahko do 16. marca na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Na elektronski naslov ali telefonsko številko 01 400 35 54 se lahko obrnete tudi v primeru vprašanj.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Vsebina prispevka ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

TLG,SLOGA MRS