Med 29. in 30. 6. 2020 je potekala mednarodna MUN konferenca SALIENT 2020: THE ONLINE EDITION na temo Vzpon vzhoda (The Rise of the East), kjer so delegati iz 14 držav v treh odborih diskutirali o tematikah, ki so bile večinoma povezane z azijsko regijo.

Delegati so se v ASEAN+3  pogajali o jedrski energiji, v Varnostnem svetu Združenih narodov so obravnavali kibernetsko varnost in v Svetu ZN za ekonomske in finančne zadeve prihodnost odnosa med Evropsko unijo (EU) in Kitajsko, in sicer predvsem na področju intelektualne lastnine in investicij.

Hkrati sta bili prvi dan organizirani dve predavanji, ki sta vsebinsko dopolnili pogajanja delegatov. Na prvem predavanju z naslovom EU-China Strategic Outlook, ki  je obravnavalo prihodnost odnosov med EU in Kitajsko ter potencialne težave in prednosti, so sodelovali Nj. eksc. Nicolas Chapuis, Veleposlanik Evropske unije na Kitajskem, Katja Geršak, izvršna direktorica Centra za evropsko prihodnost, in Nina Pejič, mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na drugem predavanju so svoje poglede na jedrsko energijo z naslovom Nuclear Energy: a move towards sustainability or global disaste predstavili prof. dr. Leon Cizelj, znanstveni svetnik iz Inštituta Jožef Stefan, Danijel Levičar, poslovni direktor v družbi GEN energija, d.o.o., in  Urška Dolinšek iz Stalnega predstavništva Slovenije pri EU; predstavili so nevarnosti in prednosti jedrske energije. S tem so delegati dobili strokovni pogled in uvod v začetek diskusij znotraj odborov.

Po dveh dneh polnih sodelovanja preko virtualnih platform so delegati uspešno sprejeli končne dokumente ter kljub drugačnim okoliščinam pridobili pravo MUN izkušnjo.

Se že veselimo naslednje konference → SALIENT 2021!

Več o konferenci najdete tukaj: https://salient.si/.