SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč vabi na predstavitev Poročila o aliberalnih demokratičnih trendih v Evropi, ki bo v Skuhni (Trubarjeva cesta 56, 1000 Ljubljana) v petek, 30. 3. 2018, ob 12. uri. 

Civilnodružbene organizacije iz Madžarske, Hrvaške (CROSOL), Latvije (LAPAS) in Slovenije (SLOGA) smo v okviru evropskega projekta »Več demokracije za več Evrope« (More Democracy for More Europe) pripravile poročilo o aliberalnih trendih v omenjenih državah v preteklem letu. Te trende opredelimo s političnimi napadi na tri temeljne človekove pravice (svobodo izražanja, pravica do združevanja in pravica do svobode združenj) in so vidni pri štirih družbenih skupinah (civilna družba, mediji, neodvisna umetnost in sodstvo).

Namen poročila opozoriti na vedno večje aliberalne trende, predvsem v Vzhodni Evropi, in posledice tovrstnega vladanja na celotne družbe. S poročilom želimo spodbuditi politične odločevalce in druge državljane teh držav, da ostanejo zvesti človekovim pravicam, liberalni demokraciji in vladavini prava. Menimo tudi, da mora Evropa spremeniti in sprejeti več demokracije ter zagotoviti večjo zaščito za vse vrednote človekovih pravic; od civilnih in političnih do socialnih in ekonomskih pravic. Želimo živeti v družbah, kjer liberalne pravice ne obremenjujejo družbenoekonomskih pravic in obratno.

SLOGA – POROČILO o aliberalnih trendih v 2017 VABILO

SLOGA – POROČILO o aliberalnih trendih v 2017 SPOROČILO ZA JAVNOST