Aktualna ‘begunska problematika’ je zgolj vrh ledene gore problematike migracij, ki že nekaj let intenzivno vplivajo tako na Evropo, kot tudi na druge predele sveta. V Sredozemskem morju je ugasnilo nekaj tisoč življenj prebežnikov iz kriznih žarišč, zaznamovanih z vojnimi grozotami, revščino, političnim preganjanjem in konsistentnim kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ranljivost preživelih, ki so jo še povečale restriktivne azilne politike evropskih držav, je mnogokrat izkoriščena s strani preprodajalcev z belim blagom ter ostalih kriminalnih mrež, ki se na tak ali drugačen način okoriščajo na račun nesreč in trpljenja beguncev in migrantov, prihajajočih v Evropo. Vse to je privedlo do t. i. begunske krize, ki je v medijih in na socialnih omrežjih večkrat populistično zaznamovana s porastom desničarskega ekstremizma, nacionalizmom, rasizmom in sovražnim govorom.

V luči tega bo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za Združene narode za Slovenijo in Ministrstvom za zunanje zadeve konec junija zagnala poletno šolo Academia Aestiva Internationalis z naslovom ”Begunci in ‘begunci’: Globalen izziv, ne (samo) evropski”. Gre za prvo poletno šolo v Sloveniji, ki bo združevala več družboslovnih znanosti, zaradi česar bo skoznjo mogoče celostno nasloviti izbrano problematiko. S tem holističnim pristopom bodo organizatorji poskušali udeležencem čim bolj razširiti obzorja ter jim omogočiti razvoj obsežne miselne platforme za spodbuditev njihovega kritičnega mišljenja ter aplikacije naučenega na morebitno nadaljnje dogajanje v mednarodni skupnosti, povezano z migracijami in njih tokovi.

Na poletni šoli bodo predstavljene lekcije, ki nas jih je naučilo delovanje Evropske unije. Slednje bodo ukalupljene v regionalen in mednarodni režim ter predstavljene skozi prizmo ‘upravljanja’. Mednarodna poletna šola se bo osredotočila na zgodovinske, kulturne, pravne, politične in sociološke premise migracij. Za interaktivna predavanja in debate bodo poskrbeli strokovnjaki z relevantnimi veščinami in izkušnjami, ki bodo osvetlili t. i. begunsko krizo.

Več informacij je dostopnih na: http://www.academia-aestiva-internationalis.si/

Vsebina izraža mnenje avtorja in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

mednarodno-razvojno-sodelovanje-slovenijePoletna šola Academia Aestiva Internationalis je nastala v okviru projekta “VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo”, ki ga sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve.