Ljubljana, četrtek, 21. september 2017, med 11:00 in 12:30.

21. september je mednarodni dan miru.

Letos mineva 36 let odkar je Generalna skupščina Združenih narodov (ZN)  razglasila 21. september za  mednarodni dan miru (glej npr.: internationaldayofpeace.org), za dan, ko naj bi ljudje slavili mir in kot dan svetovnega premirja in nenasilja. S tem je Generalna skupščina ZN povabila narode in ljudi, naj na ta dan spoštujejo prekinitev sovražnosti. Skupščina je prav tako pozvala države članice, organe ZN ter regionalne in nevladne organizacije, naj praznujejo ta dan in sodelujejo z ZN pri vzpostavljanju svetovnega premirja.

V Sloveniji organizirajo (drugo leto zapored) Pohod za mir veteranske in domoljubne organizacije: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije[1], Zveza društev vojnih invalidov Slovenije[2], Zveza veteranov vojne za Slovenijo[3] in Zveza policijskih veteranskih društev Sever[4]. Navedene organizacije so članice Svetovne federacije veteranov[5], v kateri usklajeno zastopajo interese slovenskih vojnih veteranov in usklajeno izvajajo skupne aktivnosti federacije.

Pohod za mir je skupna aktivnost vseh članic svetovne federacije veteranov. Odvija se 21. septembra po enakem scenariju v vseh prestolnicah držav, katerih veterani so člani svetovne federacije. Ključni del scenarija je branje poslanice generalnega sekretarja OZN, minuta tišine za padle bojevnike v vseh vojnah ob 12. uri in  nacionalno mirovno sporočilo. Letos nas bo nagovorila  dr. Anica Mikuš Kos, znana humanitarna delavka, predsednica Slovenske filantropije, ena izmed  vodilnih strokovnjakinj za pomoč otrokom z vojnih območij. Svoje poglede na mir pa bodo prestavili tudi člani mladinske sekcije Društva za Združene narode za Slovenijo.

Zavzemanje za mir je v sami srčiki dejavnosti mednarodne federacije veteranov, v svoj kredo so zapisali besede Nobelovega nagrajenca Ralpha Buncha: »Nihče ne more govoriti bolj zgovorno o miru kot tisti, ki so se bojevali v vojni /…/ glas vojnih veteranov je odmev hrepenenja za mir ljudi vsega sveta /…/ veterani želijo bogatejše življenje v svobodi, enakost in dostojanstvo….«.

Vse štiri slovenske organizacije vojnih veteranov delijo enake vrednote in se zavzemajo za mir, za vzgajanje patriotizma, za demokratično družbo, socialno državo, za ohranjanje tradicij boja za nacionalno suverenost, za solidarnost in zato tudi s takšnimi manifestacijami, kot je pohod za mir, poskušajo opozoriti na aktualne probleme sodobnega sveta in naše domovine.

Pohod za mir bodo slovenske organizacije veteranov organizirale tudi v prihodnje. Želimo, da bi se ga udeleževalo vse več državljanov, da bi postal del slovenske zavesti o miru, demokraciji, pravni in socialni državi. Želimo ga organizirati tudi s čim več partnerskimi organizacijami civilne družbe, s katerimi delimo enake ideale.

Vabljeni! Udeležite se pohoda!

 

PROGRAM POHODA:

11.00 – 11.15  zbor pohodnikov  na trgu Ajdovščina (v tem času Orkester Slovenske vojske zaigra nekaj skladb)

11.15 – 11.45  pohod po Slovenski ul. na Kongresni trg (med tem Orkester Slovenske policije na Kongresnem trgu zaigra nekaj skladb)

11.45               postroj praporščakov na Kongresnem trgu (prapori zvez in pokrajinskih odborov ZZB, ZVVS, ZDVIS in ZPVD Sever)

11.50               himna (Policijski orkester)

11.55               branje poslanice generalnega sekretarja OZN

11.58               po poslanici sledi 12 udarcev na veliki boben Policijskega orkestra

12.00               minuta tišine

12.01               Policijski orkester – 1 skladba (primerna tematika glede na minuto molka žrtvam)

12.05 – 12.15  mirovno sporočilo dr. Anica Mikuš Kos,

12.15               Policijski orkester – 1 skladba

12.20               razmišljanja o miru – člani mladinske sekcije Društva za Združene narode za Slovenijo

12.30               Policijski orkester – 2 skladbi

12.35               odhod praporščakov

[1] www.zzb-nob.si  

[2] www.zdvis.si

[3] www.zvvs.si

[4] www.zdruzenje-sever.si

[5] Svetovna zveza veteranov, (v nadaljevanju WVF; www.wvf-fmac.org) je mednarodna neprofitna, nevladna, nepolitična in nesektaška organizacija. Ne ločuje ljudi glede na raso, etnično, religiozno, spolno in nacionalno pripadnost in tega ne dovoljuje svojim članicam.

Je zveza stodvainsedemdesetih veteranskih organizacij iz stoenaindvajsetih držav in predstavlja petinštirideset milijonov veteranov. Ustanovljena je bila leta 1950, ena izmed osmih držav ustanoviteljic je bila Jugoslavija.

WVF ima status posvetovalne članice Organizacije združenih narodov (OZN).

Temeljni cilji zveze so: zaščita duhovnih in gmotnih interesov veteranov in žrtev vojnega nasilja, zavzemanje za svetovni mir in varnost v skladu z Ustanovno listino OZN in s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zavzemanje za celovito reintegracijo veteranov in žrtev vojnega nasilja v njihove skupnosti z ustrezno rehabilitacijo in drugimi dejavnostmi za preseganje fizičnih in psiho-socialnih posledic oboroženih konfliktov.