MUNLAWS 2018 je tridnevna konferenca, namenjena dijakom in študentom, ki bo letos med 26. in 28. oktobrom 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala že 6. zapored.

Prejšnjih 5 konferenc se je skupno udeležilo že več kot 500 delegatov iz 30 držav in 4 kontinentov.

Zaradi tega MUNLAWS 2018 predstavlja izjemno priložnost za udejstvovanje v pravnih in diplomatskih debatah o aktualnih svetovnih temah, in sicer kar v 6 odborih: NATO, Varnostni svet, Svet za človekove pravice, Konferenca držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov proti korupciji, Meddržavno sodišče in Stalno arbitražno sodišče.

Rok za prijavo je 15. september 2018. Več informacij o dogodku in prijavi je možno najti na: http://www.munlaws.com/index.php  (v angleščini).

Osnovne informacije najdete tudi na letaku tukaj (v angleščini).