V ponedeljek, 29. marca 2021, se je pričela dvodnevna slovesnost ustanovitve Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI – International Reserach Centre on Artificial Intelligence) s sedežem v Ljubljani.

Na slavnostnem dogodku so govorili direktor Instituta Jožef Stefan Boštjan Zalar, predsednik republike Borut Pahor, generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in minister za javno upravo Boštjan Koritnik ter direktor IRCAI John Shawe-Taylor. Slednji je predstavil dvodnevni program, govorci pa so skupno izpostavili izredno priložnost preučevanja umetne inteligence, s čimer jo bomo lahko čim učinkoviteje izkoristili za razvoj človeštva, obenem pa preprečili potencialne zlorabe, ki jih tovrstna tehnologija lahko prinaša.

O ustanovitvi IRCAI se je odločalo na generalni konferenci Unesca

Slovenski predlog o ustanovitvi IRCAI je bil soglasno sprejet leta 2019 na 40. generalni konferenci Unesca, s čimer je IRCAI postal prvi globalni center za področje umetne inteligence pod Unescovim okriljem. Mednarodni raziskovalni center naj bi pridobil svoj sedež v Ljubljani tudi zaradi dolgoročnih slovenskih raziskav in prizadevanj na področju umetne inteligence vse od 80-ih let prejšnjega stoletja.

Raziskovalni center je nato uradno nastal s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Unescom o ustanovitvi IRCAI, ki je stopila v veljavo z oktobrom 2020. S tem je bil IRCAI priznan status instituta ali centra Kategorije 2, kar pomeni, da center pravno ni del Unesca, vendar pa kljub temu deluje pod njenim okriljem, Unescov program pa pomaga uresničevati preko formalnih dogovorov, predvsem pa z izmenjavo informacij ter splošne krepitve zmogljivosti na področju umetne inteligence.

IRCAI ima za sabo že pol leta uspešnega delovanja

IRCAI predstavlja svetovno omrežje institucij in strokovnjakov, tako z akademskega kot tudi odločevalskega področja, ki ponuja priložnost za transparentno razpravo o uporabi umetne inteligence v sodobnem svetu. Eden najpomembnejših ciljev IRCAI je pripomoči k razvoju Ciljev trajnostnega razvoja ZN, kar pa raziskovalni center med drugim želi izvesti s podporo in razvijanjem svetovnega omrežja raziskovanja umetnostne inteligence, kar so posebej poudarili še na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. IRCAI lahko s sistemskimi in strateškimi rešitvami svetuje vladam, organizacija, pravnim osebam ter širši javnosti. Njegovo delo lahko prispeva tudi k delu mednarodnih organizacij, tako je kot primer IRCAI pridobil status opazovalca Ad hoc odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco.

IRCAI svojo pozornost prav tako posveča raziskovanju področja etike umetne inteligence, zaradi česar je lansko leto organiziral istoimensko mednarodno konferenco, ki se je je udeležilo 74 strokovnjakov iz 25 držav sveta. Na konferenci oblikovano priporočilo bo predstavljeno na letošnjem generalnem zasedanju Unesca.

Druga področja, s katerimi se IRCAI že ukvarja zaobjemajo izobraževanje, tehnologijo za pomoč osebam s posebnimi potrebami, upravljanje z odpadki, krožno gospodarstvo in meritve kazalcev Ciljev trajnostnega razvoja. Dodatno so pri IRCAI v pomoč boju proti Covid-19 vzpostavili spletno informativno storitev Coronavirus watch.

Dvodnevna konferenca predstavlja dosežke in prihodnje cilje IRCAI

Prvi dan konference smo imeli poleg slavnostne ceremonije priložnost poslušati predstavitev Poročila o umetni inteligenci v agendi razvoja zmogljivosti podsaharske Afrike, o prizadevanjih za grajenje globalne skupnosti umetne inteligence v pomoč Ciljem trajnostnega razvoja in poziv za uvrstitev na seznam 100 najboljših projektov, ki povezujejo umetno inteligenco s Cilji trajnostnega razvoja. Drugi dan lahko pričakujemo teme, ki zaobjemajo Cilje trajnostnega razvoja, umetno inteligenco v Afriki in etiko umetne inteligence.

Viri: RTV Slovenija, IRCAI, Unesco

Avtor: Svit Rodež