Društvo “PRAVNIK” skupaj s partnerskima organizacijama Konrad-Adenauer-Stiftung in Rule of Law Programme South East Europe ponuja udeležbo na Mednarodni poletni šoli Sarajevo 2023 na temo “Vloga tranzicijske pravičnosti pri ponovni izgradnji človekovih pravic in vladavine prava v post-konfliktni družbi”.

Poletna šola poteka v Sarajevu od 1. do 11. avgusta 2023.

Rok prijave je do vključno 30. 4. 2023.

Več informacij tukaj.