V čast letošnjemu dnevu žena Inštitut za proučevanje enakosti spolov v sodelovanju z Mednarodnim združenjem za ustavno pravo, Evropskim združenjem študentov prava in Študentskim društvom za človekove pravice in demokratizacijo – Aequitas, organizira Mednarodno konferenco o primerjalnem pravnem pregledu in sodnem varstvu enakosti spolov. Konferenca bo potekala 4. in 5. marca 2021 preko spleta. Govorci bodo naslavljali razvoj problematike enakosti spolov skozi zgodovino, govora pa bo tudi o enakosti spolov v pravnem kontekstu, ki je pomemben z vidika spodbujanja konkretnih sprememb na tem področju. 

Sodelovali bodo številni strokovnjaki, med njimi prof. dr. Grega Strban dekan Pravne fakultete v Ljubljani, Katrin Wladasch predstavnica Inštituta za človekove pravice Ludwig Boltzman v Avstriji in drugi. 

Napredek zadnjih letih je na tem področju močno ogrozila pandemija COVID-19. Generalni sekretar OZN je na to opozoril aprila 2020 in pozval vlade po svetu, da so pri sprejemanju ukrepov še posebej pozorni na položaj deklic in žensk. Prav ženske so tiste, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Ženske opravljajo pomembne skrbstvene naloge v svojih skupnostih. Med pandemijo so skrbele za otroke, ki so zaradi zaprtja šol in vrtcev ostali doma. Prav tako so skrbele za starejše, ki niso mogli dostopati do institucionalne pomoči. Večji del bremena neplačanega, skrbstvenega dela prevzemajo ženske.  Zaradi opravljanja neplačanega dela obstaja večje tveganje za poslabšanje njihovega ekonomskega statusa. Pandemija je vodila tudi v povečano družinsko nasilje med ženskami, ki zaradi zaščitnih zdravstvenih ukrepov niso mogle dostopati do pomoči kot bi sicer. 

Vse zainteresirane vljudno vabimo, da se pridružite razpravi. Ločeni povezavi do obeh dni konference najdete v programu (pdf) desno spodaj “You are welcome to join us HERE”.

Zaradi velikega zanimanja vse zainteresirane prosimo, da najavijo svojo udeležbo na info@ipes-si.org.

Avtorica prispevka: Mateja Vončina