Publikacija “75 let Združenih narodov” na kratek in zanimiv način predstavi širino in globino dela OZN skozi čas.

Publikacija zajema kratko predstavitev OZN, Slovenije v OZN in Društva za Združene narode za Slovenijo, vključno z organigramom sistema OZN in predstavitvijo generalnih sekretarjev OZN.

V osrednjem delu je izbor 75 mejnikov delovanja OZN od ustanovitve do danes, ki odseva delovanje OZN na področju človekovih pravic, okolja in dediščine, razvoja, migracij in zdravja, varnosti in miru ter dela Društva za Združene narode za Slovenijo. Mejniki so izbrani tako, da poleg pomembnosti izkazujejo tudi širino dela OZN in vlogo Slovenije v OZN..

Publikacija se zaključi s predstavitvijo kampanje UN75, zlasti opravljenega dela in dosežkov OZN, ki so bistveno prispevali k boljšemu in pravičnejšemu svetu, v katerem so mir, varnost in človekove pravice temeljne vrednote in cilji delovanja OZN. Temu sta dodana Deklaracija ob 75. obletnici OZN v slovenskem prevodu in govor predsednika RS na odprtju Generalne skupščine OZN 2020.

Publikacija je nastala ob 75-letnici OZN v sodelovanju Društva za Združene narode za Slovenijo in Ministrstva za zunanje zadeve RS in je dostopna na tej povezavi.

Želimo vam prijetno in poučno branje!