Slovenska akademija znanosti in umetnosti organizira posvet Gozd in les: Podnebne spremembe in biotska raznolikost, ki bo potekal v četrtek, 30. maja 2024, od 9. do 14. ure v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije v Ljubljani.

Letošnje srečanje je namenjeno predstavitvam vplivov podnebnih sprememb na gozd in biotsko raznolikost. Med vabljenimi predavatelji sta letos dopisna članica SAZU prof. dr. Elena Paoletti iz Italije, vodilna strokovnjakinja s področja vplivov ozona na vegetacijo, in doc. dr. Žiga Zaplotnik, predsednik Podnebnega sveta RS, ki bo predstavil projekcije podnebnih sprememb za Slovenijo. Drugi predavatelji bodo med drugim obravnavali vplive gozdnogojitvenih sistemov na biotsko raznovrstnost organizmov v gozdnih tleh, vplive podnebnih sprememb na les kot gradbeni material in uporabo lesa kot sestavino različnih biokompozitov.

Posvet se bo sklenil z okroglo mizo Zgodovina intenzivnega monitoringa v Sloveniji ob 20-letnici intenzivnega monitoringa gozdov v Sloveniji.

Več informacij o dogodku najdete na sazu.si.

Vir: CNVOS