Združeni narodi (ZN) so pričeli z meddržavnim srečanjem, ki je povezalo veliko različnih interesnih skupin oseb s posebnimi potrebami in bo poskrbelo za polno izvedbo prelomne Konvencije o pravicah invalidov.

”Konvencija o pravicah invalidov (CRPD) je ena izmed najbolj naprednih deklaracij o človekovih pravicah. Upošteva namreč vlogo ljudi, na katere vpliva,” je na tiskovni konferenci v prostorih sedeža ZN v New Yorku povedal Georgi Panayotov, bolgarski stalni predstavnik pri ZN in predsednik 10. zasedanja konference držav pogodbenic za CRPD.

”To je začetek drugega desetletja CRPD. V prvem desetletju smo dosegli skoraj splošno ratifikacijo, zdaj pa je naš cilj, da do univerzalne ratifikacije tudi pride,” je še dodala Theresia Degener, predsednica Odbora za pravice invalidov – neodvisnega organa, ki združuje strokovnjake na področju človekovih pravic, ki skrbijo za pravilno izvajanje konvencije držav pogodbenic – in tudi pozvala vse interesne skupine, da zaščitijo standarde, ki jih je postavila konvencija.

”Vzdrževanje teh standardov in zagotavljanje pravnih sposobnosti, institucionalizacije, zdravniške obravnave kot tudi zakona in politike proti diskriminaciji ter vključevanje invalidov je ključnega pomena,” je še poudarila.

V istem smislu je Collin Allen, predsednik Mednarodnega združenja invalidov, izrazil zavezo s strani organizacij invalidov, da bodo sodelovale z vladami in državami pogodbenicami za pravilno izvajanje konvencije.

”Radi bi zagotovili, da se mnenje invalidov upošteva in da so na smiseln in celovit način vpleteni v proces,” je še dodal s pomočjo tolmača znakovnega jezika.

”Ko rečemo – nič o nas, brez nas – je to velikega pomena,” je dodal, s čimer je spomnil na velike dosežke CRPD v zadnje desetletju in poudaril, da so v tem primeru, ko je govora o željah izvedbe konvencije, strokovnjaki osebe s posebnimi potrebami.

Trenutno zasedanje konference držav pogodbenic se odvija na temo ‘Vključevanja in sodelovanja invalidov ter organizacij, ki jih predstavljajo, v izvedbi konvencije’. Prav tako bodo razpravljali o vplivih večkratne diskriminacije invalidov in spodbujanju njihovega sodelovanja pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v skladu s konvencijo.

Prav tako bodo poskušali zagotoviti vključitev in sodelovanje oseb s posebnimi potrebami pri humanitarnih akcijah, kot tudi spodbujali vključujoč urbani razvoj in izvajanje projekta New Urban Agenda (Habitat 3).

Spregovorila je tudi Catalina Devandas Aguilar, posebna poročevalka ZN za pravice invalidov, ki je konferenco označila za neprimerljivo in pohvalila prizadevanja njegovega urada za zagotavljanje polne in neposredne udeležbe oseb s posebnimi potrebami.

Kljub temu je izrazila skrb zaradi pomankanja pravilnih in natančnih podatkov o osebah s posebnimi potrebami in tako pozvala k priporočilu za zagotavljanje boljših načinov zbiranja podatkov.

”Brez osnovnih podatkov in informacij ni mogoče pravilno oceniti vplivov pomembnih orodij – kot so cilji trajnostnega razvoja in CRPD – pri napredovanju ciljev ljudi s posebnimi potrebami,” je povedala posebna poročevalka.

Posebne poročevalce imenuje Svet za človekove pravice v Ženevi z namenom, da raziščejo in nato poročajo o specifičnih temah človekovih pravic ali o situaciji v določeni državi. To so častna mesta, torej strokovnjaki niso zaposleni pri ZN in za svoje delo tudi niso plačani.

Vir: UN News Centre